Cyklovýlet na Nový Hrádek a Hardeggskou vyhlídku

 • Trasa výletu: a) z Lukova na zříceninu hradu Nový Hrádek a zpět, b) z Lukova do Čížova, na Hardeggskou vyhlídku a zpět
 • Celková délka cyklotrasy: 8 km (na Nový Hrádek); 18 km (na Hardeggskou vyhlídku)
 • Terén: mírně kopcovitý
 • Vhodné pro cyklovozíky: ano

Popis

Z Lukova na zříceninu hradu Nový Hrádek

Vyrazíme z obce Lukov, kde můžeme zaparkovat na návsi na cyklistické trase č. 48 anebo na parkovišti na jižním okraji obce. Projedeme částí obce a míříme otevřenou krajinou mezi poli na rozcestí „Příčky". Odtud zabočíme doprava do lesa a po cyklotrase 5002 postupně sjíždíme ke zřícenině hradu Nový Hrádek. Návštěva hradu je možná pouze s průvodcem, při ní se podíváme do staršího (dolního) a poté novějšího hradu, kde se z vyhlídky nabízejí krásné pohledy do kaňonu Dyje.

Na hlavním nádvoří si můžeme na stojanu nechat kola. V době prohlídky se uzamyká hlavní brána na nádvoří. Po prohlídce zříceniny se vrátíme po stejné cestě zpět do Lukova. Zřícenina hradu Nový Hrádek je přístupná od 1. dubna do 31. října v návštěvních hodinách, viz oficiální stránky hradu. Trasa z Lukova na Nový Hrádek a zpět měří 8 km.

Z Lukova do Čížova a na Hardeggskou vyhlídku

Na návsi v Lukově navážeme na asfaltovou cyklostezku (cyklotrasa 48) ve směru do Čížova a jedeme na okraj lesa, kde zahneme doprava. Cesta již není tak kvalitní, střídají se lesní a polní cesty. S opatrností se dají projet i s cyklovozíkem. Dostaneme se k Novému rybníku, objedeme jej z východní části a posléze se napojíme na vedlejší silnici, po které vystoupáme do Čížova. Na jižním konci Čížova narazíme na pohraniční zátarasy s ostnatým drátem a vyhlídkovou věží, což návštěvníkům přibližuje, jak to vypadalo v době tzv. železné opony. Nalézá se tu Návštěvnické středisko Správy NP Podyjí se stálou výstavou Podyjí a informačním centrem. Před a za budovou je dětské hřiště.

Dále pokračujeme po silnici určené pouze pro pěší a cyklisty (cyklotrasa 5003) k odbočce na Hardeggskou vyhlídku. Jedná se o střídavé stoupání a klesání. Od odbočky je to na samotnou vyhlídku cca 400 metrů po lesní cestě. Z dřevěného altánu se nabízí nádherný výhled do údolí řeky Dyje a na městečko Hardegg s hradem, nejmenší město v Dolních Rakousích. Pozor na děti, vyhlídka se nalézá na velmi strmé skále!!

Trasa z Lukova do Čížova, na Hardeggskou vyhlídku a zpět je dlouhá 18 km.

Zajímavosti

Historie hradu Nový Hrádek

Hrad Nový Hrádek nechal postavit moravský markrabě Jan Jindřich Lucemburský v druhé polovině 14. století ve výšce 80 metrů nad hladinou Dyje. Jednalo se o plášťový typ opevnění. V průběhu 15. století za držení Nového Hrádku rakouským rodem Eitzingerů, kteří vlastnili na protějším břehu řeky ještě hrad Kaja, byl rozšiřován a vznikl tzv. mladší hrad. V 16. století se na hradě vystřídalo několik šlechtických rodů. Během třicetileté války v 17. století došlo k obsazení a částečnému poboření hradu Švédy. Od té doby byl hrad obýván pouze zčásti. V roce 1799 se Nového Hrádku ujal polský hrabě Mniszek a sídlo přetvářel v duchu romantismu. Ve 20. letech 20. století za první pozemkové reformy byla zřícenina zkonfiskována jeho pravnukovi a byla pronajata Klubu českých turistů. Za 2. svět. války se zřícenina stala obydlím pro totálně nasazené polské ženy, které pracovaly u německých sedláků v Lukově. Počátkem 50. let 20. století se Nový Hrádek ocitl v tzv. zakázaném pásmu, do něhož měli přístup jen vojáci Pohraniční stráže. Po roce 1989 byl hrad opět zpřístupněn veřejnosti a v roce 2002 ho vláda ČR vyhlásila za národní kulturní památku.

Čížov

První zmínky o obci pocházejí ze 14. století, v okolí jsou nálezy i z mladší doby kamenné. Čížov je ze všech stran obklopen Národním parkem Podyjí. V obci sídlí správa národního parku.

Okrajem obce procházela v době hluboké totality „železná opona", která neprodyšně uzavírala státní hranici s Rakouskem. Železná opona začala vznikat počátkem 50. let 20. století. Podél státní hranice byly rozmístěny vysoké strážní věže. Mezi nimi byly nataženy tři ostnaté ploty, které na místě stály až do roku 1989. První byl vysoký cca 2 metry a byl opatřen o signalizaci v případě narušení. Druhý měřil 2,5 metru, do roku 1965 jím procházelo napětí 3000-6000 voltů. Třetí plot sloužil jako ochrana zvěře, aby se nedostala do blízkosti elektrického napětí. Při pokusech o útěk nebo při střetu s nevinnými náhodnými turisty zemřelo na železné oponě asi 390 civilistů. Pohraničníků bylo ovšem více, a to 648. O život přišli následkem špatné manipulace se zbraněmi a elektrickým napětím a při přestřelkách. Překvapení vyvolává číslo 208, které představuje počet sebevražd pohraničníků.

Do budoucna se plánuje rozšíření současné rekonstrukce "železné opony" o další linii plotu, aby co nejvíce toto místo odpovídalo původní podobě.

Video

Fotogalerie

Obec Lukov
Obec Lukov
Polní cesta na zříceninu hradu Nový Hrádek, v pozadí obec Lukov
Polní cesta na zříceninu hradu Nový Hrádek, v pozadí obec Lukov
U rozcestí Příčky
U rozcestí Příčky
Zřícenina hradu Nový Hrádek
Zřícenina hradu Nový Hrádek
Zřícenina hradu Nový Hrádek
Zřícenina hradu Nový Hrádek
Zřícenina hradu Nový Hrádek
Zřícenina hradu Nový Hrádek
Zřícenina hradu Nový Hrádek
Zřícenina hradu Nový Hrádek
Zřícenina hradu Nový Hrádek
Zřícenina hradu Nový Hrádek
Zřícenina hradu Nový Hrádek
Zřícenina hradu Nový Hrádek
Zřícenina hradu Nový Hrádek
Zřícenina hradu Nový Hrádek
Zřícenina hradu Nový Hrádek
Zřícenina hradu Nový Hrádek
Zřícenina hradu Nový Hrádek
Zřícenina hradu Nový Hrádek
Zřícenina hradu Nový Hrádek
Zřícenina hradu Nový Hrádek
Výhled ze zříceniny hradu Nový Hrádek
Výhled ze zříceniny hradu Nový Hrádek
Lesní cesta mezi Lukovem a Čížovem
Lesní cesta mezi Lukovem a Čížovem
Nový rybník
Nový rybník
Budova správy NP Podyjí
Budova správy NP Podyjí
Dětské hřiště za budovou správy NP Podyjí
Dětské hřiště za budovou správy NP Podyjí
Rekonstrukce železné opony v Čížově
Rekonstrukce železné opony v Čížově
Rozcestí Na Keplech mezi Čížovem a Hardeggskou vyhlídkou
Rozcestí Na Keplech mezi Čížovem a Hardeggskou vyhlídkou
Hardeggská vyhlídka
Hardeggská vyhlídka
Hardeggská vyhlídka
Hardeggská vyhlídka
Pohled na rakouské město Hardegg z Hardeggské vyhlídky
Pohled na rakouské město Hardegg z Hardeggské vyhlídky

Oficiální stránky

Aktuální informace o otevírací době, vstupném a kontaktech jsou uvedeny na oficiálních stránkách:

www.hrad-novyhradek.cz

Trasa výletu na mapě

Zobrazit mapu v plné velikosti

Na podrobné mapě je zobrazena trasa výletu a další tipy na výlet v okruhu 25 km.

GPX

Export GPX trasy

KML soubor

Vytisknout mapu s popisem výletu

Další tipy kam s dětmi v okolí

Z Čížova na Hardeggskou vyhlídku a do Hardeggu

Z Čížova na Hardeggskou vyhlídku a do Hardeggu
 • Trasa výletu: z Čížova na Hardeggskou vyhlídku a do Hardeggu
 • Celková délka trasy: 13 km do Hardeggu a zpět, 7 km pouze na Hardeggskou vyhlídku a zpět
 • Terén: z Čížova na Hardeggskou vyhlídku mírně kopcovitý, do Hardeggu kopcovitý
 • Vhodné pro kočárky: sportovní do terénu
 • Vhodné pro odrážedla a odstrkovadla: odrážedla

Na zříceninu Nový Hrádek aneb panenskou krajinou národního parku Podyjí

Na zříceninu Nový Hrádek aneb panenskou krajinou národního parku Podyjí
 • Trasa výletu: z Lukova na zříceninu hradu Nový Hrádek a zpět
 • Celková délka trasy: 6 km
 • Terén: mírně až středně kopcovitý
 • Vhodné pro kočárky: terénní kočárky (na nádvoří)
 • Vhodné pro odrážedla a odstrkovadla: odrážedla (na nádvoří)

Údolím Dyje z Hardeggu k pevnosti Kaja

Údolím Dyje z Hardeggu k pevnosti Kaja
 • Trasa výletu: autobusem mezi Merkersdorfem a Hardeggem, pěšky z Hardeggu po Einsiedlerweg a Landesrundwanderweg k pevnosti Kaja
 • Celková délka trasy: 10 km (při přepravě autobusem v jednom směru)
 • Terén: mírně kopcovitý
 • Vhodné pro kočárky: ne
 • Vhodné pro odrážedla a odstrkovadla: ne

Procházka od pevnosti Kaja do údolí řeky Dyje

Procházka od pevnosti Kaja do údolí řeky Dyje
 • Trasa výletu: na pevnost Kaja a podél potoka Kajabach do údolí Dyje
 • Celková délka trasy: 6 km
 • Terén: rovinatý až mírně kopcovitý
 • Vhodné pro kočárky: sportovní do terénu, golfky
 • Vhodné pro odrážedla a odstrkovadla: ano

Zámek Vranov nad Dyjí, barokní skvost Podyjí

Zámek Vranov nad Dyjí, barokní skvost Podyjí
 • Trasa výletu: z parkoviště na okraji Vranova nad Dyjí k zámku Vranov nad Dyjí
 • Celková délka trasy: 2 km (z parkoviště k zámku a zpět)
 • Terén: kopcovitý
 • Vhodné pro kočárky: ne
 • Vhodné pro odrážedla a odstrkovadla: ne

Výškový profil trasy

Nejnižší / nejvyšší bod: 362 m / 446 m

Průměrné stoupání / klesání: 5.3 % / 5.3 %

Mobilní aplikace

 

Víte, že mobilní aplikaci Výlety a zábava s dětmi u trasy výletu na mapě ukazuje i Vaši aktuální polohu? Díky tomu neustále víte, zda jdete či jedete správně. Dále je možno zapnout automatické centrování mapy (zapnutím symbolu terče). Po zapnutí se mapa neustále posouvá podle Vaší aktuální polohy, výhodné pro cyklisty!

 
screen8

Našli jste chybu?

Informace uvedené v článku jsou platné ke dni jeho vzniku. Přestože se snažíme články udržovat aktuální, často dochází k neohlášeným změnám u poskytovatelů služeb nebo ke změnám turistického značení. Uvítáme, když nám tyto změny nahlásíte, děkujeme.

---> nahlásit chybu v článku

Přidejte váš tip

Provozujete zařízení nebo poskytujete služby pro rodiny s dětmi? Pořádáte nějakou akci pro děti? Máte vlastní tip na výlet?

Využijte možnosti bezplatné prezentace na webu i mobilní aplikaci vylety-zabava.cz. Stačí se zaregistrovat a po přihlášení můžete vkládat vaše příspěvky.

Free Joomla! template by L.THEME