Výlety s dětmi

Letní slavnosti staré hudby 2019 - Rosa mystica

Výlety s dětmi

Letní slavnosti staré hudby 2019 - Rosa mystica

Letní slavnosti staré hudby 2019 - Rosa mystica
  • Datum: 25.7.2019
  • Místo: Klášter sv. Anežky České, kostel sv. Salvátora
  • Adresa: Anežská 12, Praha 1, Česká republika

Popis

Na svatého Jakuba se v kostele sv. Salvátora v Anežském klášteře rozvinou dvě mystické květiny. 

Bělostná lilie svaté Anežky a také růže, symbol Panny Marie. O jejich rozpuk bude skrze mariánské nešpory pečovat vynikající belgický ansámbl Utopia. Tedy to nemohou být jiné nešpory než od mistrů franko-vlámské renesanční polyfonie Giovanniho Pierluigiho da PalestrinyJosquina DesprezeNicolase Gombertači Cristóbala de Morales.

 Zazní však také díla méně známých Angličanů Richarda DeringaPetera Philipse, kteří v rámci renesančního „brexitu“ odešli do Flander za katolictvím, přičemž plně vyznávali i franko-vlámskou hudební tradici. 

Těšme se tedy na večer, na jehož konci uzříme Rosu mysticu umně vyvedenou na franko-vlámském gobelínu. Nejen k poctě Bohorodičky, ale také k poctě svaté Anežky, se kterou letos slavíme třicet let od svatořečení. 

Koncertní sál:

Klášter sv. Anežky České

 

Anežská 12, Praha 1, 110 00

Pořadatel:

Collegium Marianum 
- Týnská škola
Vodičkova 700/32, Praha 1
+420 731 448 346
+420 224 229 462
info@collegiummarianum.cz

URL odkaz na článek

www.vylety-zabava.cz/akce-pro-deti/praha/9995-letni-slavnosti-stare-hudby-2019-rosa-mystica-9670