Výlety s dětmi

Ze Staré Boleslavi ke kapličce svatého Václava

Výlety s dětmi

Ze Staré Boleslavi ke kapličce svatého Václava

Ze Staré Boleslavi ke kapličce svatého Václava
  • Trasa výletu: okruh ze Staré Boleslavi přes obec Káraný a ke kapličce svatého Václava
  • Celková délka cyklotrasy: 17 km; alternativní trasa 20 km
  • Terén: rovinatý
  • Vhodné pro cyklovozíky: ne

Popis

Jedná se o nenáročný výlet, který lze zvládnout během půl dne, celá trasa vede po rovinatých asfaltových nebo polních cestách. Okruh není dlouhý, proto je možné ho podniknout i s menšími dětmi.

Ze Staré Boleslavi do chatové osady Grado

Zaparkujeme ve Staré Boleslavi a vydáme se po silnici (ulicí Vestecká) směr Káraný. Po přejezdu mostu přes čtyřproudovou rychlostní silnici (na Mladou Boleslav) odbočíme ze silnice doprava. Modrá turistická značka nás po okraji staroboleslavských lesů dovede do Nového Vestce k mostu přes Jizeru. Postranními uličkami následujeme cyklistické značení č. 17 na rozcestí Káraný (u vodárny). Odtud jedeme po cyklotrase č. 2 na rozcestí u čelákovického zdymadla, tam cyklotrasa č. 2 pokračuje rovně podél řeky, my odbočíme doleva vedeni cyklotrasou č. 0041 do chatové osady Grado.

Z chatové osady Grado ke kapličce svatého Václava

Chatovou osadou a po lávce přes staré rameno Labe nás doprovodí žlutá turistická značka a cyklotrasa č. 0041. Na okraji lesa se žlutá značka od nás odpojí, pokračujeme po lesní cestě s cyklistickým značením 0041 přes rozcestí Na Blatech až na křižovatku cyklistických cest, kde se dáme doprava (souběžná cyklotrasa 0037). Po chvíli jízdy podél vodárenských objektů dorazíme k bývalé eremitáži Svatý Václav, ze které se na původním místě dochovala pouze kaplička sv. Václava se dvěma sochami.

Návrat od kapličky sv. Václava do Káraného

Od kapličky se vracíme po stejné cestě ke křižovatce cyklotras, tam po cyklotrase 0037 pokračujeme rovně po asfaltové silnici do Káraného. Na křižovatce v Káraném odbočíme doleva (ulice Hlavní) a zanedlouho z cyklotrasy zabočíme doprava (ulice Na Betonce). Ulicí se dostaneme opět k mostu přes Jizeru v Novém Vestci. Odtud zpět do Staré Boleslavi můžeme jet po stejné cestě jako na začátku výletu anebo po silnici.

Alternativní trasa po druhém břehu Labe mezi Káraným a osadou Grado

Jinou alternativou v úseku z Káraného do osady Grado je vydat se od rozcestí Káraný (u vodárny) po žluté turistické značce a cyklotrase č. 2 k Labi a po chvíli jízdy po proudu Labe přejet přes lávku na druhý břeh Labe k Lázním Toušeň (nedaleko od lávky je soutok Labe s Jizerou, původně vedly z tohoto břehu na lávku schody, které byly nahrazeny kruhovým nájezdem). Na druhém břehu pokračujeme po cyklotrase č. 0019 proti proudu Labe cyklostezkou po úžině mezi Labem a jezerem Mezi Mosty (možnost koupání) do Čelákovic. Za zdymadlem se nalézá nová v dubnu 2014 otevřená lávka, po které přejedeme zpět na druhý břeh. Na konci lávky zabočíme vlevo a dostaneme se do chatové osady Grado, odkud pokračujeme ve výletě jako v první variantě.

URL odkaz na článek

www.vylety-zabava.cz/cyklostezky-cyklotrasy-cyklovozik/okoli-prahy/97-ze-stare-boleslavi-ke-kaplicce-svateho-vaclava