Výlety s dětmi

Okruh z Litoměřic podél Labe přes královské pevnostní město Terezín

Výlety s dětmi

Okruh z Litoměřic podél Labe přes královské pevnostní město Terezín

Okruh z Litoměřic podél Labe přes královské pevnostní město Terezín
  • Trasa výletu: okruh z Litoměřic přes Křešice, Nučnice, přívozem do Nučniček, dále přes Počaply, České Kopisty a Terezín
  • Celková délka cyklotrasy: 23 km
  • Terén: rovinatý
  • Vhodné pro cyklovozíky: ano

Popis

Během pohodového cyklistického výletu navštívíme dvě významná města u soutoku Ohře a Labe. Trasa je zcela rovinatá, z velké části vede po Labské cyklostezce, zbytek po vedlejší silnici s malým provozem. Krátký úsek v Litoměřicích je po hlavní silnici ve vyznačeném pruhu pro cyklisty. Pro přesun na druhý břeh Labe u Nučnic využijeme přívozu.

Litoměřice => Nučnice => Nučničky

Auto necháme na parkovišti na Střeleckém ostrově v Litoměřicích (u tenisových kurtů). Nachází se tu park s občerstvením a dětským hřištěm.

Vyrazíme po Labské stezce (cyklotrasa č. 2) podél pravého břehu Labe do Křešic. Následně cyklotrasa č. 2 pokračuje do Nučnic po silnici II/261. My se tomuto úseku vyhneme po neznačené objízdné trase (zčásti polní, zbytek asfaltová cesta), viz mapa. U motorestu Nučnice se vlevo zase napojíme na cyklotrasu č. 2, které se držíme asi 500 metrů a poté zabočíme doprava k přívozu přes řeku. Ten nás přepraví na levý břeh Labe - Nučniček, kde se můžeme občerstvit v bufetu s venkovním posezením a odpočívat u řeky.

Nučničky => Terezín => Litoměřice

V Nučničkách odbočíme doprava na cyklotrasu 2A vedoucí po "téměř opuštěné silnici" přes Počaply a České Kopisty do Terezína. Při příjezdu do královského města si po naší levici všimneme Malé pevnosti Terezín a Památníku Terezín a naproti na opačné straně silnice Automuzea Terezín. Za okamžik dorazíme na křižovatku a zahneme tu doprava. Zanedlouho přejedeme Ohři a jsme u Hlavní pevnosti Terezín. Za řekou se dáme doleva a Horní vodní bránou se dostaneme do vnitřního areálu pevnosti s několika muzei. Po cyklotrase 2A opouštíme město, míjíme golfové hřiště a míříme do Litoměřic. Tam je nutné asi 1 km absolvovat po hlavní silnici, je to však uvnitř obce s omezením rychlosti a při okraji silnice je vyznačená trasa pro cyklisty. S dětmi je zapotřebí zvýšené opatrnosti kvůli provozu!!! Po Tyršově mostě, z něhož je vidět soutok řek Labe a Ohře, se dostaneme na pravý břeh Labe. Můžeme si prohlédnout historické centrum Litoměřic a pak se vrátit na Střelecký ostrov, kde parkujeme.

URL odkaz na článek

www.vylety-zabava.cz/cyklostezky-cyklotrasy-cyklovozik/ceske-stredohori/9431-okruh-z-litomeric-podel-labe-pres-kralovske-pevnostni-mesto-terezin