Výlety s dětmi

DDM Praha 3 - Ulita

Výlety s dětmi

DDM Praha 3 - Ulita

DDM Praha 3 - Ulita
  • Druh zábavy: centrum volného času
  • Doporučený věk dětí: 1+
  • Kurzy a kroužky: angličtina pro děti, cvičení, dramatický kroužek, hudební kroužek, výtvarný kroužek, keramika, taneční kroužek, jóga pro děti, předškolka, tábory, akce, festivaly, soutěže
  • Adresa: Na Balkáně 2866/17a, Praha 3, Česká republika

Popis

DDM Praha 3 - Ulita je střediskem volného času. Poskytuje programy pro aktivní využití volného času dětí, mládeže i dospělých účastníků. Hlavními oblastmi programů jsou pravidelné kurzy a zájmové kroužky, akce, otevřené dílny, tábory a prázdninové akce, otevřený klub, rodinný klub, výukové programy a soutěže pro školy Prahy 3.

URL odkaz na článek

www.vylety-zabava.cz/materska-centra-kurzy-krouzky/praha/8939-ddm-praha-3-ulita