Výlety s dětmi

Král na hradě Kunětická hora

Výlety s dětmi

Král na hradě Kunětická hora

Král na hradě Kunětická hora
  • Datum: 14.7.2019
  • Místo: Kunětická hora - hrad
  • Adresa: Staré Hradiště, Česká republika

Popis

Návštěva krále Vladislava Jagellonského u svého rádce, pana Viléma z Pernštejna, na hradě Kunětická hora po 522 letech.

V 11.00, 13.30, 15.00 a 16.30 můžete zhlédnout kostýmované výklady vedené formou dialogu dvou historických postav – krále Vladislava Jagellonského a hofmistra Viléma II. z Pernštejna, spojené navíc s ceremonií pasování návštěvníků na rytíře. Touto akcí si připomínáme skutečnou událost z 22. července 1497, kdy v severním křídle hradního paláce Vladislav Jagellonský pasoval na rytíře malé Vilémovy syny Vojtěcha a Jana.

Program zpestří skupina historického šermu Fortis (vojenské ležení, divadelní scénky, výstava zbraní, hudba...).

URL odkaz na článek

www.vylety-zabava.cz/akce-pro-deti/vychodni-cechy/pardubice/8857-kral-na-hrade-kuneticka-hora-8623