Výlety s dětmi

Vycházka okolím Lanškrounských rybníků s kočárkem

Výlety s dětmi

Vycházka okolím Lanškrounských rybníků s kočárkem

Vycházka okolím Lanškrounských rybníků s kočárkem
  • Trasa výletu: okruh po části naučné stezky Lanškrounské rybníky u Lanškrouna
  • Celková délka trasy: 4 km
  • Terén: rovinatý
  • Vhodné pro kočárky: ano
  • Vhodné pro odrážedla a odstrkovadla: ano

Popis

Na tomto výletě projdeme část naučné stezky Lanškrounské rybníky. Trasa je vhodná pro kočárky a odrážedla.

Naučná stezka Lanškrounské rybníky vede stejnojmenným přírodním parkem na okraji východočeského města Lanškroun. Na vycházkovém okruhu je umístěno 8 tabulí seznamujících se zdejším územím. Okolí Lanškrounských rybníků je významnou ornitologickou lokalitou s výskytem zvláště chráněných druhů ptáků (bekasiny otavní, orlovce říčního, čápa černého a bílého, bukáčka malého aj.) Žije zde i kriticky ohrožený druh – bobr evropský. Oblast je cenná i z botanického hlediska, na části území přírodního parku byla vyhlášená evropsky významná lokalita Natura 2000, předmětem ochrany jsou především jasanovo-olšové lužní lesy.

Trasa výletu

Počátečním místem vycházkového okruhu okolím Lanškrounských rybníků je rekreační oblast Obora v Lanškrouně. Z rozcestí Obora – tábor vyrazíme po východním okraji Olšového rybníka. Od přístřešku pokračování po trase naučné stezky (vlevo) není možné. Brání tomu přechod po úzkém můstku přes Ostrovský potok nesjízdný pro kočárky. U přístřešku tedy zabočíme doprava k ornitologické pozorovatelně s pohledem na Dlouhý rybník a Ostrovský potok překleneme po pohodlnějším můstku. Stáčíme se doleva a dojdeme na silnici se žlutým turistickým značením, které za okamžik uhýbá doleva a zavede nás do chatové oblasti zpátky na trasu naučné stezky. Tam děti ocení přestávku na lanovém hřišti. Podél severní části Pšeničkova rybníka se dostaneme k Eduardovu prameni. Odsud vpravo směřujeme k Slunečnému rybníku. Projdeme se pouze po jeho západním břehu, protože cesta dále po naučné stezce je s kočárkem náročnější. Po návratu k Eduardovu prameni míříme po zpevněné lesní cestě podél jižních břehů Pšeničkova a Olšového rybníka zpět k autu.

URL odkaz na článek

www.vylety-zabava.cz/tipy-na-vylet/orlicke-hory/8637-vychazkovy-okruh-okolim-lanskrounskych-rybniku-s-kocarkem