Výlety s dětmi

Výlet na vyhlídky Polední kameny, Frýdlantské cimbuří a Hajní kostel

Výlety s dětmi

Výlet na vyhlídky Polední kameny, Frýdlantské cimbuří a Hajní kostel

Výlet na vyhlídky Polední kameny, Frýdlantské cimbuří a Hajní kostel
  • Trasa výletu: autobusem z Bílého Potoka do Smědavy, poté pěšky přes Vlčí louku, Polední kameny, Frýdlantské cimbuří, Hajní kostel a vodopády Černého potoka zpět do Bílého Potoka
  • Celková délka trasy: 10 km
  • Terén: kopcovitý (zpočátku stoupání, převaha klesání)
  • Vhodné pro kočárky: ne
  • Vhodné pro odrážedla a odstrkovadla: ne

Popis

Parkování, příjezd k výchozímu místu

Pěší výlet na skalní vyhlídky Jizerských hor zahájíme od horské chaty Smědavy. Dopravíme se sem autobusem linky 650, který jezdí na trase Frýdlant – Smědava. Auto necháme v Bílém Potoce, kde výlet budeme zakončovat a nastoupíme na autobusové zastávce „Bílý Potok, Poledník“. Autobus nám pomůže překonat poměrně velké převýšení, druhou část výletu půjdeme z kopce. Díky náročnějšímu terénu je výlet vhodný pro zdatnější malé turisty.

Horská chata Smědava -> vrchoviště Vlčí louka

Na rozcestí u horské chaty Smědava navážeme na červenou turistickou značku a podél říčky Bílá Smědá pozvolna stoupáme na rozcestí Paulova paseka. Tady zabočíme vpravo na žlutou turistickou značku, přejdeme můstek a vystoupáme na takzvanou Pavlovu cestu. Po ní se dáme doleva a užíváme si pohodové procházky. Zanedlouho před levotočivou zatáčkou uhneme společně se žlutou značkou z cesty doprava. Po vyšlapané úzké cestě střídající se s povalovým chodníkem procházíme podél horského vrchoviště Vlčí louka, jež je významným prameništěm říčky Bílé Smědé, Bílého a Černého potoka.

Rozcestí Smědavská hora - silnice -> Polední kameny

Na rozcestí Smědavská hora – silnice naše žlutá značka kříží Pavlovu cestu, která vede okolo vrcholu Smědavské hory. My pokračujeme po pěšině stále po žluté značce členitým terénem až na Polední kameny. Toto vrcholové skalisko vypínající se v nadmořské výšce 1007 metrů tvoří skalní věžičky a osamocené kameny. Poskytuje kruhový výhled na jizerské vrcholy (například na Frýdlantské cimbuří, Smrk, Smědavskou horu, Jizeru a Černou horu) i do údolí s obcemi Bílý Potok a Hejnice.

Polední kameny -> Frýdlantské cimbuří

Náš výlet od Poledních kamenů pokračuje náročnějším terénem nadále po žluté turistické značce až k dalšímu významnému seskupení skal, které dostalo jméno dle podobnosti řady žulových věží s cimbuřím frýdlantského zámku. Severní svahy Frýdlantského cimbuří mají převýšení nad údolím až 500 metrů. Na vyhlídkové místo vystoupáme po připevněném železném žebříku a při pohybu ve vrcholové části je zapotřebí zvýšené opatrnosti!

Frýdlantské cimbuří nabízí daleký výhled, je odtud vidět do údolí říčky Smědé (obce Bílý Potok a Hejnice), hluboké údolí Černého potoka a západním směrem dohlédneme kupříkladu na skalní vyhlídky Ořešník a Ptačí kupy.

Frýdlantské cimbuří -> Hajní kostel

Až se dostatečně pokocháme rozhledy z Frýdlantského cimbuří, vrátíme se na rozcestí Frýdlantské cimbuří a odsud nás žlutá značka zavede dolů na rozcestí Pod Frýdlantským cimbuřím. Tady zabočíme doprava na zelenou turistickou značku. Zpočátku balvanitým hůře schůdným terénem a poté již pohodlnou cestou dorazíme k odbočce na skalní vyhlídku Hajní kostel. I když už mnozí pociťují únavu, vystoupat na ni se určitě vyplatí, nabízí pěkný pohled do údolí s obcemi Hejnice a Bílý Potok i na nad námi vyčnívající Frýdlantské cimbuří. Pověst říká, že skála je pozůstatkem zříceného kostela, podle čehož získala i svůj název.

Odb. Hajní kostel -> vodopád Černého potoka -> obec Bílý Potok

Po zelené značce klesáme na rozcestí Černý potok – odb. k vodopádu. 200 metrů dlouhá odbočka nás doprovodí k nejznámějšímu vodopádu Černého potoka vysokému 7 metrů. Při toku stupňovitého a divokého Černého potoka po zeleném turistickém značení sestoupáme na rozcestí U Liščí chaty na okraji lesa. Dáme se tu doprava a stále po zelené dorazíme do obce Bílý Potok. U řeky Smědé zabočíme doprava a po silnici se dostaneme k zaparkovanému autu.

URL odkaz na článek

www.vylety-zabava.cz/tipy-na-vylet/jizerske-hory/8613-vylet-na-vyhlidky-poledni-kameny-frydlantske-cimburi-a-hajni-kostel