Výlety s dětmi

Kamenný rybník v Plzni-Bolevci

Výlety s dětmi

Kamenný rybník v Plzni-Bolevci

Kamenný rybník v Plzni-Bolevci
  • Druh zábavy: koupání v rybníku
  • Pláže: travnaté, písečné
  • Adresa: Bolevec, Plzeň, Česká republika

Popis

Kamenný rybník na severním okraji Plzně (Bolevci) je součástí Bolevecké rybniční soustavy na Boleveckém potoce a jeho přítocích. Zbarvení vody s hnědým nádechem je způsobeno výluhem rašeliny. Západní a částečně severní část rybníka zaujímá vrchovištní rašeliniště přecházející v rašelinný les. Společně se slatinnou „Kamennou loukou“ byl Kamenný rybník vyhlášen přírodní rezervací.  I když se tedy jedná o chráněné území, koupání v Kamenném rybníce je povoleno!

Ke koupání je nejvhodnější severovýchod rybníka, kde je i pozvolný vstup do vody. Rybník obklopuje borový les a najdeme zde travnaté i písčité plochy k odpočinku. Dno rybníka má písčitý podklad. Nalézá se tu občerstvení a množství laviček. Ke Kamennému rybníku vede podél boleveckých rybníků cyklostezka.

URL odkaz na článek

www.vylety-zabava.cz/koupani/zapadni-cechy/8516-kamenny-rybnik-v-plzni-bolevci