Výlety s dětmi

Barevné učení - soukromá speciálně pedagogická a logopedická praxe

Výlety s dětmi

Barevné učení - soukromá speciálně pedagogická a logopedická praxe

Barevné učení - soukromá speciálně pedagogická a logopedická praxe
  • Doporučený věk dětí: 3+
  • Kurzy a kroužky: výtvarný kroužek, předškolka, kroužek Barevný předškoláček, logopedie pro předškoláky, předškolní přípravka, KUPOZ, HYPO, Elkoninův trénink jazykových schopností, nápravy poruch učení, poradenství
  • Adresa: Pod Kaštany 183/3, Praha 6, Česká republika

Popis

Soukromá speciálně pedagogická a logopedická praxe/poradna se zaměřuje na děti ve věku od 3 do 12 let, které mají potíže s řečí, grafomotorikou, pozorností, školními dovednostmi a podobně. 

V nabídce jsou logopedie pro předškoláky, nápravy poruch učení, programy HYPO, KUPOZ, předškolní přípravka, poradenství a kroužky pro děti. Barevné učení nenásilnou formou podporuje a rozvíjí všechny důležité dovednosti a schopnosti dítěte. Při výuce se využívá široká paleta pomůcek, metod a technik, které se přizpůsobují potřebám a schopnostem každého malého klienta. Personál se stále vzdělává, studuje a objevuje nové metody a možnosti, jak dětem pomoci bez zbytečného drilu a stresu. Cílem je, aby se zde děti cítily dobře a rády se i s rodiči vracely. Práce s dětmi probíhá s úsměvem, hravě, barevně a učení je zábavné !

URL odkaz na článek

www.vylety-zabava.cz/materska-centra-kurzy-krouzky/praha/7940-barevne-uceni-soukroma-specialne-pedagogicka-logopedicka-praxe