Výlety s dětmi

Cinibulkovou naučnou stezkou v Kokořínsku

Výlety s dětmi

Cinibulkovou naučnou stezkou v Kokořínsku

Cinibulkovou naučnou stezkou v Kokořínsku
  • Trasa výletu: 1. celý okruh: ze Mšena Cinibulkovou naučnou stezkou přes skalní blok Prolezovačky, vyhlídku na Vrátenskou horu a Housecké vrchy, skalní labyrint Bludiště, Švédský val, Průsečnou skálu, skalní útvary Obří hlava a Žába, skálu Faraon; 2. zkrácený okruh: od hájenky Na Rovinách přes lesopark Debř zpět do Mšena; 3. krátký okruh: z Romanova na vyhlídku a Bludiště.
  • Celková délka trasy: 1. celý okruh 9 km; 2. zkrácený okruh 8 km; 3. malý okruh bludištěm+vyhlídka 2 km
  • Terén: kopcovitý
  • Vhodné pro kočárky: ne
  • Vhodné pro odrážedla a odstrkovadla: ne

Popis

Během tohoto výletu spatří děti hned několik zajímavostí najednou, zažijí zábavu i trochu dobrodružství. Nahlédnou do uměle vybudované jeskyně Obraznice, rozhlédnou se na vyhlídce, projdou skalním bludištěm a budou sledovat všelijaké skalní útvary, z nichž některé svojí podobností získaly i svoje jméno. Na závěr se můžeme za pěkného počasí osvěžit v koupališti Mšeno, vybudovaném v roce 1932 v secesním slohu. Trasu nelze projít s kočárkem, vede po úzkých lesních cestách, mezi skalami i po schodech. Doporučujeme ji spíše rodinám s většími dětmi školou povinnými. Z vlastní zkušenosti však musíme podotknout, že se dá zvládnout i s menšími předškolními dětmi, které nejsou líné chodit, ve zkrácené verzi námi popsané níže. V určitých úsecích ve skalách bychom měli být více obezřetní.

1) Celý okruh Cinibulkovy naučné stezky - 9 km

Výchozím bodem výletu je obec Mšeno. Zaparkovat můžeme u koupaliště nebo na náměstí. Celý okruh je značený žlutými turistickými značkami, tzv. psaníčky (uhlopříčně rozdělený čtverec, jehož polovina je bílá a druhá polovina žlutá) a měří 9 km.

Za koupalištěm na začátku lesoparku Debř naše značka odbočí vpravo vzhůru po kamenném schodišti a pěšině až na silnici u obce Romanov. Po chvíli ze silnice uhneme vpravo do lesa a klesáme roklí. Zanedlouho značka zabočuje vlevo do stráně ke skalnímu bloku s výdutěmi Prolezovačky. Procházíme mezi skalami, z nichž některé jsou vskutku pozoruhodných tvarů. Zde je v některých místech zapotřebí zvýšené opatrnosti kvůli prudším srázům. Poté cesta znovu klesá vpravo do další rokle.

Po pár stech metrech stojíme před uměle vytvořenou jeskyní Obraznice, která v době třicetileté války sloužila jako úkryt vzácných obrazů. Můžeme si vzít s sebou baterku a podívat se s dětmi dovnitř. Za rozcestníkem v rokli Kačina opět stoupáme. Po lesních cestách dojdeme k rozcestí, odkud vede krátká značená odbočka k vyhlídce na Vrátenskou horu (rozhledna) a Housecké vrchy. Pokračujeme k rozcestí Nad Studáneckou roklí a stále po žlutých psaníčkách se dostaneme k silnici. Přejdeme ji do protějšího lesa a děti se už mohou těšit na prolézání skalními uličkami ve skalním labyrintu Bludiště. Na konci okruhu skalním bludištěm je třeba dát větší pozor na děti při lezení po schodech vytesaných do skály za pomoci vedle upevněného řetězu, menším dětem je nutné pomoci.

Vrátíme se zpět na silnici, po níž dojdeme k rozcestí u hájenky Na Rovinách. Odtud Cinibulkova stezka pokračuje ke Švédskému valu, který je znatelný v lese jako památka na tábořiště švédského vojska v době třicetileté války. Dále kráčíme skrz Průsečnou skálu, což je vozová cesta vysekaná ve skále a používaná snad i Švédy v době třicetileté války a dostaneme se k pozoruhodným skalním útvarům Obří hlavě a Žábě. Po následujícím sestupu na dno Náckovy rokle ke skále Faraon z ní opět vystoupáme ke kraji lesa a polní cestou doputujeme zpět do Mšena.

2) Zkrácená varianta Cinibulkovy naučné stezky – 8 km

Pokud by se absolvování celého okruhu zdálo příliš dlouhé, je možné ho zkrátit. Od hájenky Na Rovinách nepokračujeme ke Švédskému valu, ale odbočíme vlevo na modrou a zelenou turistickou značku a příjemnou procházkou lesoparkem Debř dorazíme do Mšena ke koupališti. Za povšimnutí tu stojí altánek ve tvaru muchomůrky červené, pomníček věnovaný Janu Husovi, přírodní divadlo, skalní byty, model hradu Kokořín zvaný Kokořínek, budka pro ptáky v podobě chaloupky a skalní útvar Orangutan. Tento okruh je dlouhý 8 km.

3) Kratší okruh z Romanova na vyhlídku a Bludiště vedoucí z malé části po trase Cinibulkovy naučné stezky – 2 km

Další možnost ještě většího zkrácení výletu je zaparkovat u hájovny Na Rovinách, odtud dojít k rozcestí Vyhlídky po zelené značce a absolvovat menší okruh zahrnující vyhlídku na Vrátenskou horu a Housecké vrchy a Bludiště, odkud se po žlutých „psaníčkách“ navrátíme zpět k hájovně Na Rovinách. Tento výlet měří přibližně 2 km.

URL odkaz na článek

www.vylety-zabava.cz/tipy-na-vylet/kokorinsko/779-cinibulkovou-naucnou-stezkou-v-kokorinsku