Výlety s dětmi

Applaus - mediální kurzy a kroužky pro děti

Výlety s dětmi

Applaus - mediální kurzy a kroužky pro děti

  • Kurzy a kroužky: herectví pro děti, dabing pro děti, malý moderátor, mediální kroužek
  • Adresa: Ke kladivům 10/1087, Praha 6, Česká republika

Popis

Applaus nabízí kurzy pro talentované děti v oboru herectví, dabing nebo rozhlasový moderátor a reportér.

Kurzy a kroužky

Herectví pro děti (7-15 let) - zaměřeno na TV

Základem tohoto kurzu je naučit jeho účastníky chovat se před kamerou uvolněně, přirozeně a sebejistě. Musejí se chovat tak, aby to vypadalo, že o kameře vůbec neví, ale přitom ji dokázat periferně sledovat a cíleně ji využít.

Obsahem kurzu je mimo jiné verbální a nonverbální projev před kamerou,
hlasová výchova a práce s mikrofonem, práce s textem, autorské čtení,
projev při budování dramatické figury.

Nahranou inscenaci si děti odnesou domů.

6 lekcí po 90ti minutách + velké natáčení 4hodiny

Dabing pro děti (7-16 let)

Podmínkou je, aby dítě umělo dobře číst. V šesti 90-ti minutových lekcích ve dvou měsících budou děti připraveny pro práci v dabingových studiích.

Na konci kurzu obdrží jeho účastníci certifikát a CD, které zároveň distribuujeme do více než 30 dabingových produkcí.

Školí uznávaná dabérka a režisérka dabingu, paní Hana Krtičková

Malý moderátor - reportér pro děti ( 10-15 let)

Obsahem výuky jsou praktická cvičení při navození správného dýchání, cvičení na jednotlivé prvky mluveného projevu. Více než polovina vyučovacích jednotek je věnována praktickému rozhlasovému a TV moderování a vysílání.

Prakticky si vyzkouší práci s textem, tvorbu a prezentaci autorského textu,
čtení zpráv i moderátorské vstupy do rádia.

Zvládnutí "malého" rozhovoru a " malé" reportáže.
Své děti uslyšíte v živém vysílání rádia Applaus.
6 lekcí o 90ti minutách + 4 hodiny vysílání v rádiu

Mediální kroužek pro děti (7-12 let)

Mediální průprava a zábava v oblasti médií: herectví - moderace - reportáž - práce s textem (rétorika, autorské čtení ...).


Každé sudé úterý od 14,00 - 15,30 hod.
CELOROČNÍ DLOUHODOBÁ ZÁJMOVÁ ČINNOST PRO VAŠE DĚTI!!
Kroužek začíná 4. února 2013. Připojit se můžete kdykoliv během roku!!

Podrobnější informace o službách a provozní době centra najdeme na oficiálních stránkách níže pod mapou.

URL odkaz na článek

www.vylety-zabava.cz/materska-centra-kurzy-krouzky/praha/630-radio-applaus-medialni-kurzy-a-krouzky-pro-deti