Výlety s dětmi

Valašské muzeum v přírodě, Rožnov pod Radhoštěm

Výlety s dětmi

Valašské muzeum v přírodě, Rožnov pod Radhoštěm

Valašské muzeum v přírodě, Rožnov pod Radhoštěm
  • Druh zábavy: muzeum v přírodě, dřevěné městečko, valašská vesnice, expozice věnované řemeslům a dopravním prostředkům, domácí zvířátka, akce pro děti
  • Doporučený věk dětí: 3+
  • Adresa: Palackého 634, Rožnov pod Radhoštěm, Česká republika

Popis

Nejstarší částí Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm je Dřevěné městečko. Bylo otevřeno v roce 1925 a prezentuje život na malém městě od poloviny 19. do poloviny 20. století. V hlavní sezóně se zde odehrává řada pořadů, programů s tématikou lidových zvyklostí, obřadů a dovedností našich předků. V Dřevěném městečku se konají také folkloristické festivaly.

V roce 2010 byla v objektu zvaném Sušák zpřístupněna stálá expozice „Městečko pod Radhoštěm“ seznamující s historií a životem v Rožnově pod Radhoštěm po dobu více než sedmi staletími. Expozice je tematicky seřazena a využívá audiovizuální technologie. Ke vzdělávacím programům poslouží například projekce a dílna. Ve stálé expozici „Řeznické řemeslo“ jsme obeznámeni s řeznickým řemeslem první poloviny 20. století.

Mlýnská dolina představuje nejmladší část Valašského muzea v přírodě. Vstup do areálu je možný pouze s průvodcem. Vidět tu můžeme funkční valchu, pilu a mlýn na vodní pohon používané ještě v polovině 19. století ve Velkých Karlovicích.Tyto technické stavby při provozu by mohly být zajímavou podívanou pro děti.

V Mlýnské dolině byla také umístěna zvonička z Dolní Bečvy, kovárna z Horní Lidče, lisovna oleje z Brumova, hamr z Ostravice a obytný dům z Trojanovic. Další zajímavostí pro děti by mohla být expozice „Dopravní prostředky na Valašsku“ instalovaná ve vozovně z Ostravice, která je ukázkou různých forem dopravních prostředků sloužících v zemědělství, lesnictví, obchodní činnosti, při řemeslné výrobě či k dopravě osob.

Nejrozsáhlejší areál Valašského muzea v přírodě vyplňuje „Valašská dědina“, která znázorňuje valašskou vesnici a interiéry domů přibližují způsob bydlení v různých sociálních vrstvách od poloviny 19. století. Při procházení se areálem Valašské dědiny se potkáváme s různými domácími zvířátky.

URL odkaz na článek

www.vylety-zabava.cz/muzea-vystavy-atrakce/stredni-morava/606-valasske-muzeum-v-prirode-roznov-pod-radhostem