Výlety s dětmi

Pěší výlet z Černé hory do Pece pod Sněžkou s využitím lanovky a autobusu

Výlety s dětmi

Pěší výlet z Černé hory do Pece pod Sněžkou s využitím lanovky a autobusu

Pěší výlet z Černé hory do Pece pod Sněžkou s využitím lanovky a autobusu
  • Trasa výletu: kabinkovou lanovkou z Janských Lázní na Černou horu, odbočka k rozhledně Panorama, poté pěšky kolem Sokolské boudy, Černé boudy, Pardubických bud, naučnou stezkou Černohorské rašeliniště, kolem Kolínské boudy a Pražské boudy do Pece pod Sněžkou, z Pece do Janských Lázní turistickým autobusem
  • Celková délka trasy: bez kočárku 10 km; s kočárkem 9 km
  • Terén: rovinatý až kopcovitý (z kopce)
  • Vhodné pro kočárky: ano (upravená trasa)
  • Vhodné pro odrážedla a odstrkovadla: místy odrážedla

Popis

Na tomto výletě se z Janských Lázní na horní stanici lanové dráhy na Černé hoře dopravíme osmimístnou kabinkou Doppelmayer, čímž si ušetříme sílu při překonávání téměř 570 metrů převýšení. Od rozhledny na Černé hoře se přes rozcestí Černá bouda, naučnou stezku Černohorské rašeliniště, sedlo pod Kolínskou boudou a kolem Pražské boudy dostaneme do Pece pod Sněžkou. Lanovka Černohorský expres převáží kočárky zdarma, a proto lze výlet podniknout i s malými dětmi, uvádíme speciální trasu s mapou pro kočárky.

Pro přepravu z Pece pod Sněžkou do Janských Lázní využijeme turistický autobus TourBus. V Janských Lázních má autobus zastávku na parkovišti pod dolní stanicí lanové dráhy „Černohorský expres“, asi 500 metrů západně od centra Janských Lázní. V Peci pod Sněžkou jsou zastávky Infocentrum Turista a autobusové nádraží, viz leto.skiresort.cz/sluzby/tourbus/.

Popis trasy z vrchu Černá hora do Pece pod Sněžkou – bez kočárku

Po vystoupení z kabinkové lanovky na Černé hoře je naším prvním zastavením 100 metrů vzdálená rozhledna Panorama. Její vyhlídková plošina za příznivého počasí poskytuje kruhový výhled do širokého okolí. Poté pokračujeme na rozcestí Černá hora – Sokolská bouda. Od zchátralé Sokolské boudy jdeme po horském hřebeni vedeni žlutou turistickou značkou. Kolem Kábrtovy boudy a Kiosku U Staré lanovky dorazíme na rozcestí Černá bouda se stejnojmennou horskou chatou. Z těchto míst se otevírá krásný pohled na horu Sněžku, Obří a Modrý důl či Studniční horu. Nachází se tu restaurace, venkovní posezení a dětské hřiště. Odtud navážeme na modrou turistickou značku, po níž klesáme na rozcestí Nad Pardubickými boudami a následně po zelené k Pardubickým boudám.

Kousek za Pardubickými boudami zabočíme doleva a napojíme se na naučnou stezku Černohorské rašeliniště. Nejdříve pozvolna stoupáme po kamenité cestě, později přejdeme na povalový chodník. V severní části rašeliniště se připojuje žlutá turistická značka a je zde odbočka na Hubertovu vyhlídku s posezením, ze které se nabízí pohled na hlavní krkonošský hřeben se Sněžkou. Na západním okraji naučné stezky se nalézá dřevěná vyhlídková věž poskytující pěkný pohled na samotné rašeliniště. Na šesti informačních panelech naučné stezky se seznámíme s místní flórou a faunou.

Po projití NS Černohorské rašeliniště se na rozcestí Václavák napojíme na červenou turistickou značku, po které převážně klesáme na rozcestí Pod Kolínskou boudou a po následujících 400 metrech jsme u Kolínské boudy. Zatím, co si rodiče mohou sednout venku a dát si něco z nabídky restaurace, děti se zabaví na pískovišti, skluzavce, trampolíně, v pohádkové chaloupce anebo mohou pozorovat zvířátka, která tu chovají.

Po odpočinku pokračujeme po červené a žluté turistické značce na rozcestí Lučiny – Pražská bouda, odkud po žluté začneme klesat. Procházíme mezi horskými chalupami, užíváme si panoramatické výhledy na krkonošské vrcholky a horské město Pec pod Sněžkou. U Husovy boudy je vyhlídkový informační panel. Od rozcestí Husova bouda po modré turistické značce postupně klesáme lyžařským areálem Pec pod Sněžkou do centra tohoto střediska.

Popis trasy z vrchu Černá hora do Pece pod Sněžkou – s kočárkem

Výše popsanou trasu nelze celou projít s kočárkem, proto přikládáme upravený popis a mapu pro kočárky. Na výlet jsou vhodné terénní kočárky, lépe s brzdou, kvůli místy prudším úsekům. Trasa výletu vede po zpevněných lesních a asfaltových cestách i povalovém chodníku.

Cesta od horní stanice lanové dráhy na Černé hoře až k horské chatě Černá bouda je shodná s výše popsanou trasou bez kočárku. Od Černé boudy se držíme žlutého turistického značení, které nás doprovodí až na rozcestí Václavák. Zde značka odbočuje vpravo na naučnou stezku Černohorské rašeliniště, přístupná je po povalovém chodníku a zčásti vede přírodním terénem. S kočárkem lze projet pouze severozápadní část stezky po povalovém chodníku.

Po návratu na rozcestí Václavák pokračujeme do Pece pod Sněžkou po stejné cestě jako bez kočárku.

URL odkaz na článek

www.vylety-zabava.cz/tipy-na-vylet/krkonose/6037-pesi-vylet-z-cerne-hory-do-pece-pod-snezkou-s-vyuzitim-lanovky-a-autobusu