Výlety s dětmi

Kyjovská skalní stezka a jeskyně Víl

Výlety s dětmi

Kyjovská skalní stezka a jeskyně Víl

Kyjovská skalní stezka a jeskyně Víl
  • Trasa výletu: z Kyjova přes Kinského vyhlídku, Kyjovskou skalní stezkou se zříceninou Kyjovský hrad, odbočka k jeskyni Klenotnice a Kyjovským údolím k jeskyni Víl, návrat do Kyjova Kyjovským údolím
  • Celková délka trasy: 5 km
  • Terén: rovinatý až kopcovitý
  • Vhodné pro kočárky: ne
  • Vhodné pro odrážedla a odstrkovadla: ne

Popis

Z Kyjova údolím Křinice na Kinského vyhlídku

Výlet začínáme v Kyjově na parkovišti poblíž autobusové zastávky. Vydáme se doprava po silnici a posléze na rozcestí Kyjov zabočíme doprava na asfaltovou cestu s červeným turistickým značením. Pohodovou procházku při toku říčky Křinice po necelém kilometru vystřídá odbočka na Kinského vyhlídku, která vede skalní štěrbinou po strmých schodech.

Kyjovská skalní stezka

Na Kinského vyhlídce začíná Kyjovská skalní stezka. Za vyhlídkou se napojíme na Köglerovou naučnou stezku (zeleno-bílé značení) a vypravíme se po ní doprava. Turistickou stezkou s množstvím schodů, se zajímavými skalními bránami či jeskyňkou postupně sejdeme k Sýrovému potoku, za nímž pokračujeme skalním terénem za střídavého stoupání a klesání stále po žlutých psaníčkách.

Čeká nás cesta po schodech, můstcích a výstup na zříceninu Kyjovský hrad. Na trase je spousta pozoruhodností, kupříkladu skalní převis s vytesaným průchodem nazvaným Lví doupě, skalní útvar Obří hlava či úzká skalní průrva se schůdky.

V údolí Bystrého potůčku zahneme vlevo na červenou odbočku k tzv. jeskyni Klenotnice, která je odtud vzdálená 300 metrů. V minulosti se údajně jednalo o úkryt lapkovské družiny, z čehož zřejmě pramení název Klenotnice. Skalní stěny úkrytu dosahují výšky až 20 metrů. Poté se vrátíme zpět a sejdeme do údolí Křinice - na rozcestí Pod Praporkem.

Kyjovským údolím k jeskyni Víl

Na rozcestí Pod Praporkem se napojíme vlevo na asfaltovou cestu podél říčky Křinice (po červené turistické značce). Po asi 600 metrech nenáročné procházky Kyjovským údolím zpozorujeme po pravé straně lesní cestu, která nás zavede k lávce přes Křinici. Po přechodu lávky na druhý břeh se úbočím po vyšlapané pěšině dostaneme k volně přístupné jeskyni Víl.

Návrat od jeskyně Víl do Kyjova

Po prohlídce jeskyně Víl se vrátíme na asfaltovou cestu, po níž kaňonovitým Kyjovským údolím dojdeme zpět na rozcestí Pod Praporkem.

Za rozcestím Pod Praporkem stojí k zastavení z velké části zaplavená suťová jeskyně Vinný sklep, která svůj název získala podle lahvovitého tvaru rampouchů, jež se tu tvoří koncem zimy. Pod jeskyní se nalézá zajímavý skalní most, kterým protéká řeka Křinice. K jeskyni a skalnímu mostu vedou od cesty schody.

Dále po cestě Kyjovským údolím dorazíme na výchozí místo výletu v Kyjově.

Poznámka: kvůli skalnatému terénu není výlet vhodný pro nejmenší děti, předškolní jej už zvládnou.

URL odkaz na článek

www.vylety-zabava.cz/tipy-na-vylet/ceskosaske-svycarsko/5941-kyjovska-skalni-stezka-a-jeskyne-vil