Výlety s dětmi

Polabské muzeum, Poděbrady

Výlety s dětmi

Polabské muzeum, Poděbrady

Polabské muzeum, Poděbrady
  • Druh zábavy: muzeum středního Polabí, programy pro školy a školky, interaktivní zábavná forma prezentace, promítání filmů, akce pro děti, krátkodobé výstavy.
  • Doporučený věk dětí: 4+
  • Adresa: Na Dláždění 68, Poděbrady, Česká republika

Popis

Střední Polabí představuje rovinatou oblast, kde na občasných kopcích se před 65 miliony let nacházelo dno druhohorního moře, což dokládají nálezy zkamenělin mořských rostlin a živočichů. Střední Polabí je také úrodným územím s příjemným podnebím a bohatými zdroji vody, které po raně holocénním oteplování začalo být obydlováno člověkem. A proto v této oblasti nalézáme pozůstatky lidské činnosti (různé předměty, šperky, zbraně aj.), architektury a kultury. Vidět jsou také zásahy člověka do přírody a přetvoření nového rázu krajiny.

Toto vše je zachyceno ve stálé expozici „Příběh Polabí“ v Polabském muzeu v Poděbradech, jenž nám přibližuje vývoj Polabí od druhohor až po současnost.

V prostorách Polabského muzea v Poděbradech se též pořádají krátkodobé výstavy.

Zajímavosti pro děti

Dětem mateřských, základních a středních škol Polabské muzeum poskytuje vzdělávací programy. Jedná se o výklad ke stálým expozicím, přednášky a semináře pro ZŠ a SŠ, programy ke krátkodobým výstavám, promítání filmů a doprovodné akce.

Vědomosti děti přijímají zábavnou a interaktivní formou.

Na oficiálních stránkách Polabského muzea najdeme ke stažení pracovní listy přizpůsobené věku dětí.

URL odkaz na článek

www.vylety-zabava.cz/muzea-vystavy-atrakce/stredni-cechy/562-polabske-muzeum-podebrady