Výlety s dětmi

Muzeum Boženy Němcové v České Skalici

Výlety s dětmi

Muzeum Boženy Němcové v České Skalici

Muzeum Boženy Němcové v České Skalici
  • Druh zábavy: muzeum české spisovatelky Boženy Němcové, expozice historie textilní výroby a války prusko-rakouské z roku 1866, lokální památky, expozice Barunčina škola se stálou výstavou dějin válek
  • Doporučený věk dětí: 6+
  • Adresa: Maloskalická 47, Česká Skalice, Česká republika

Popis

MUZEUM BOŽENY NĚMCOVÉ

Jedná se o nejstarší české literární muzeum s pozůstalostí po nejznámější české spisovatelce, kterou muzeu věnovala dcera Němcové Dora. Českoskalické městské muzeum bylo založeno roku 1902. Shromažďovalo a uchovávalo převážně lokální památky: zbraně, archiválie, národopisné sbírky, doklady archeologické a jiné vlastivědné sbírky. Ve dvou muzejních areálech se mohou návštěvníci seznámit nejen s osobou spisovatelky, ale i s historií textilní výroby či války prusko-rakouské roku 1866.

Po zakoupení pozůstalosti Boženy Němcové od její dcery Bohdany v roce 1919 se zájem muzea soustřeďoval více na osobnost a dílo velké krajanky. Dne 24. 5. 1931 bylo ve staré radnici na náměstí slavnostně otevřeno první české literární muzeum – Muzeum Boženy Němcové. U příležitosti 100. výročí spisovatelčina úmrtí v roce 1962 byla pod záštitou ministerstva školství a kultury a světové kulturní organizace UNESCO provedena rozsáhlá rekonstrukce historického Steidlerova hostince U Bílého lva v Malé Skalici, dějiště obrozeneckých jiřinkových slavností, a do jeho místností a sálů přemístěno muzeum s literárním archivem a knihovnou a vybudována moderní expozice. Od září roku 1970 stojí v Jiřinkovém parku před muzeem bronzová plastika sedmnáctileté Barunky Panklové-Němcové, připomínající její účast na prvním Jiřinkovém plese roku 1837. Autorkou plastiky je akad. sochařka Marie Uchytilová-Kučová. Postavení pomníku umožnila veřejná sbírka.

EXPOZICE BARUNČINA ŠKOLA

Součástí muzea je i stará roubená škola – Barunčina škola, která byla otevřena pro veřejnost rovněž v roce 1962. Počátkem osmdesátých let 20. století byla v jejím areálu navíc otevřena expozice dějin válek, především bitvy u České Skalice, kterou mezi sebou v roce 1866 svedla rakouská a pruská vojska.

URL odkaz na článek

www.vylety-zabava.cz/muzea-vystavy-atrakce/vychodni-cechy/5212-muzeum-bozeny-nemcove-v-ceske-skalici