Výlety s dětmi

Hradozámecký den 2019: Hradozámecká noc na Grabštejně

Výlety s dětmi

Hradozámecký den 2019: Hradozámecká noc na Grabštejně

Hradozámecký den 2019: Hradozámecká noc na Grabštejně
  • Datum: 31.8.2019
  • Místo: Grabštejn - hrad
  • Adresa: Hrádek nad Nisou, Česká republika

Popis

Slavnostní událost pořádaná na počest významného severočeského rodu Gallasů a Clam-Gallasů 
Hlavní event nejen v rámci projektu Po stopách šlechtických rodů, ale také celé hradozámecké sezóny na státních památkách bude oživenou připomínkou jednotlivých postav a důležitých osobností této rodiny. Přijďte se seznámit s jejich radostmi, zájmy a oblíbenými kratochvílemi.

Čekají vás hrané kostýmované prohlídky s historkami ze života jednotlivých členů rodiny se sladkou tečkou, prohlídky sklepení bez průvodce i komentované prohlídky hradní kaple sv. Barbory s navazujícím komorním koncertem. Uslyšíte původní hradní varhany v akci!

Navštívit můžete i samostatně hradní věž a rozhlédnout se do okolí hradu - kraje Trojzemí Čech, Německa a Polska.

Chybět nebudou ani dobová hudební, taneční, šermířská a další vystoupení. Uhranou vás provazochodci i historická módní přehlídka. Vyděsí vás i pobaví ukázky práva útrpného. Historii můžete ochutnat na vlastní chuťové pohárky v Kuchyni U Ryby i hradní krčmě. Na závěr kostýmovaných prohlídek vás potěší ochutnávka dobové zmrzliny a celý program zakončí ohnivé a ohňostrojné překvapení.

A s kým budete mít možnost se seznámit?

Účast na akci přislíbili: Kuchyně U Ryby, Páni z Kolína, Querela, kat Pawouk, Slackline a další

Poslední prohlídka interiérů začíná ve 23:00.

V rámci dlouholetého a úspěšného projektu Po stopách šlechtických rodů přináší rok 2019 nové téma zacílené na sever Čech. Národní památkový ústav se tak letos  zaměří na rozmanité osobnosti, dějinné události i místa spjatá s rody Gallasů a Clam-Gallasů. Cílem projektu je přiblížit formou přednášek, výstav, prohlídek i dalších společenských a kulturních akcí přínos tohoto rodu nejen pro české země a jejich regionální historii. 

Největší akcí roku bude Hradozámecký den 31. srpna 2019 na Lemberku, Frýdlantu s vrcholnou večerní částí – tradiční a známou Hradozámeckou nocí – na Grabštejně. 

Správa státního hradu Grabštejn ve spolupráci s NPÚ, územní památkovou správou na Sychrově a NPÚ, generálním ředitelstvím pro návštěvníky připravuje večerní slavnostní událost, pořádanou na počest významného severočeského rodu a zároveň bude oživenou připomínkou jednotlivých postav a signifikantních osobností rodiny – s jejich radostmi, zájmy a oblíbenými kratochvílemi.

Připravovaný program oživí ve vzpomínkách na dramatickou dobu třicetileté války tehdejšího vojevůdce, Valdštejnova spolupracovníka a posléze jeho velkého zrádce, hraběte Matyáše z Gallasu, prvního zástupce tohoto rodu sídlícího na našem území.

Připomene i slavnou éru jediného rodinného diplomata světového formátu – Jana Václava, hraběte z Gallasu, který při svých zahraničních pobytech působil v Haagu, Londýně, Římě či Neapoli a načerpal inspiraci z tamní atmosféry, módy i zvyků a přivezl ji s sebou zpět do Čech.

Hrabě Kristián Filip zastupuje již novou větev rodiny – po jejím spojení s rakouskými Clamy přinesl do rodiny „nový vítr“ v podobě velké citlivosti pro rozličná odvětví umění. Přesto musel během svého života nezřídka ukazovat i silnou stránku své osobnosti – třeba při selské vzpouře na panství či po sebevraždě svého mladšího bratra neschopného unést smrt své milované ženy při porodu prvorozeného dítěte.

I další generace Clam-Gallasů milovaly umění – hrabě Kristán Kryštof nechal vyučovat svou ženu, půvabnou hraběnku Josefínu, hudebním skladatelem Ludwigem van Beethovenem, jenž hraběnce věnoval dvě skladby i své srdce – k velké nelibosti jejího manžela.

S příchodem moderní doby se proměnily rodové i osobní zájmy tehdejších aristokratů – a tak bychom v osobě Františka, hrabě z Clam-Gallasu našli filantropa, člověka angažujícího se v oblasti sociální politiky i turistiky a sportu. Byl členem golfového a automobilového klubu, stejně jako gentlemanem, doprovázejícím na cestách císařovnu Sissi.

Jeho dcera Marie pak byla již novodobým typem samostatné, emancipované ženy, která však přesto v sobě nepotlačila otcovy sociální geny. Stala se tak za války zdravotní sestrou, správkyní grabštejnského panství, neohroženou a milující ženou Karla Podstatzkého z Lichtensteinu, jež si přesto uchovala i zájem o krásné věci a módu.

 

PROGRAM HRADOZÁMECKÉ NOCI NA GRABŠTEJNĚ 31. SRPNA 2019 - hlavní nádvoří 

Velké nádvoří             18:00 – 23:50                                     program na pódiu

18:00, 20:00, 22:00    Kat Pawouk: právo útrpné              Matyáš z Gallasu a třicetiletá válka

18:20, 20:20, 22:20    Regii Caroli Regis: tance                  Jan Václav z Gallasu a diplomatické slavnosti

18:40, 20:40, 22:40    Páni z Kolína: šerm/divadlo             Kristián Filip z Clam-Gallasu a selská bouře

19:00, 21:00, 23:00    Querela: hudební vystoupení         Kristián Kryštof z Clam-Gallasu a láska k hudbě

19:20, 21:20, 23:20    Slackshow: provazochodci              Franz Clam-Gallas, jeho nadhled a zájem o sport

19:40, 21:40, 23:30    P. E. S.: hist. módní přehlídka       Marie Clam-Gallas a její šarm a noblesa

 

OŽIVENÉ KOSTÝMOVANÉ PROHLÍDKY S HRANÝMI SCÉNKAMI A OCHUTNÁVKOU DOBOVÉ ZMRZLINY (nutno zakoupit vstupenku na konkrétní čas prohlídky na pokladně)

V rámci vstupného:
VOLNÉ PROHLÍDKY SKLEPENÍ
VOLNÉ PROHLÍDKY VĚŽE
PROGRAM NA NÁDVOŘÍ (viz výše)
PROHLÍDKY KAPLE S KRÁTKÝM VÝKLADEM A VARHANNÍ KONCERT (zpěv: Karolína Žmolíková) - každou celou hodinu do naplnění kapacity

Možnost výroby vlastního ručního mýdla na půdě nad průjezdem, dále také dílničky pro děti

Možnost ochutnávky dobové speciality připravené na ohni Kuchyní U Ryby

A ohnivé překvapení na závěr večeru

Na prohlídky ani další program rezervace nepřijímáme. Čas aktuální nejbližší volné prohlídky vám rády sdělí kolegyně na pokladně.

URL odkaz na článek

www.vylety-zabava.cz/akce-pro-deti/severni-cechy/liberec/2861-hradozamecka-noc-na-grabstejne-aneb-je-treba-zabit-valdstejna-2081