Výlety s dětmi

Spolek Kamarádi, Stochov

Výlety s dětmi

Spolek Kamarádi, Stochov

Spolek Kamarádi, Stochov
  • Druh zábavy: volnočasové i zájmové kroužky pro děti, akce pro veřejnost, rodičovské centrum, letní tábory
  • Doporučený věk dětí: 1+
  • Adresa: Mírové náměstí 262, Stochov, Česká republika

Popis

Spolek KAMARÁDI působí především ve Stochově a jeho nejbližším okolí. Svojí činností se snaží smysluplně naplnit volný čas dětí a mládeže, ale i dospělých, různých věkových kategorií a sociálních skupin. Nabízí volnočasové i zájmové kroužky pro děti, celoročně pořádá akce pro veřejnost, provozuje rodičovské centrum Vendelín a v neposlední řadě organizuje letní tábory pro děti a mládež. Již od roku 2000, kdy spolek vznikl, se všichni jeho členové podílejí na aktivitách sdružení dobrovolně. A také celá řada akcí by se neobešla bez spolupráce se širokým okruhem dalších externích dobrovolníků.

URL odkaz na článek

www.vylety-zabava.cz/materska-centra-kurzy-krouzky/stredni-cechy/2236-spolek-kamaradi-stochov