Výlety s dětmi

The Life Center, Praha 9 - Čakovice

Výlety s dětmi

The Life Center, Praha 9 - Čakovice

The Life Center, Praha 9 - Čakovice
  • Druh zábavy: komunitní centrum pro děti i rodiče
  • Kurzy a kroužky: angličtina pro děti, kurzy kreslení a malování
  • Další služby: výchovné semináře pro děti a rodiče, příměstské tábory, španělština pro dospělé
  • Adresa: Cukrovarská 957/21b, Praha 9 - Čakovice, Česká republika

Popis

The Life Center je komunitní centrum pro děti i rodiče, nabízí kluby pro děti a semináře pro dospělé.

Angličtina pro děti (3–15 let) - zábavné lekce s rodilými mluvčími

Děti se především učí mluvit. Lekce obsahují veselou hudbu, ukazovací písničky, hry a tvůrčí učební pomůcky. Nejstarší skupina se soustředí na schopnost rozumět, tvořit věty a psát v AJ.

Cena 110 Kč/45 min, v úterý pro děti ve věku 3 – 5 let speciální nabídka ve výši 80 Kč za lekci.


Kurz kreslení a malování

Učíme se zvládat kresbu tužkou, uhlem, křídami, pastelkami i malbu temperami, základy lineární a barevné kompozice. Vyučuje malíř krajinář Pavel Gregor.

Výchovné semináře pro děti i rodiče

Semináře probíhají v AJ s překladem do ČJ. Kurzy jsou vedeny poradkyněmi Kelly Myers a Sabrinou Evans:

Zdravé zvládání emocí pro děti
Workshop pomůže dětem vyznat se ve vlastních pocitech i pocitech ostatních. Budou se učit jak zdravým způsobem vyjadřovat svůj hněv i soucit. Metodika: kniha Sometimes I’m Bombaloo, pracovní a výtvarné listy, hry. Účast rodičů vítaná.

Chování dítěte a jeho příčiny - pro dospělé I. , II.
Seminář pomáhá rodičům a učitelům pochopit příčiny dobrého i špatného chování dítěte. Ukazuje jakým způsobem zlepšit komunikaci s dětmi (první seminář ze dvoudílné série). Součástí jsou pracovní listy, čas na otázky a odpovědi účastníků.

The Life Center pořádá také letní příměstské tábory s výukou angličtiny s rodilými mluvčími pro děti a teenagery ve věku 6 – 18 let a kurzy španělštiny pro dospělé (konverzační hodiny španělštiny pro úplné začátečníky i pokročilejší s rodilou mluvčí).

Bližší informace o výše popsaných kurzech, seminářích a příměstských táborech se dozvíme na oficiálních stránkách The Life Center.

URL odkaz na článek

www.vylety-zabava.cz/materska-centra-kurzy-krouzky/praha/2096-the-life-center-praha-9-cakovice