Výlety s dětmi

Procházka na Smetanovu vyhlídku a vyhlídku Máj v Povltaví

Výlety s dětmi

Procházka na Smetanovu vyhlídku a vyhlídku Máj v Povltaví

Procházka na Smetanovu vyhlídku a vyhlídku Máj v Povltaví
  • Trasa výletu: autobusem z Teletína do Třebsína, poté pěšky na Smetanovu vyhlídku a vyhlídku Máj a zpět do Teletína
  • Celková délka trasy: 7 km (v jednom směru)
  • Terén: mírně kopcovitý
  • Vhodné pro kočárky: ne
  • Vhodné pro odrážedla a odstrkovadla: odrážedla (zčásti nutné přenášet)

Popis

V tomto pěším výletu zavítáme na dvě pozoruhodné vyhlídky vypínající se nad údolím řeky VltavySmetanovu vyhlídku a vyhlídku Máj. Abychom se nemuseli vracet zpět po stejné trase, využijeme autobusové spojení PID z obce Teletín, kde zaparkujeme vůz. Autobus nás dopraví do obce Třebsín, odkud se po trase výletu (přes vyhlídky) vrátíme zpět k našemu autu.

Vystoupíme na autobusové zastávce „Krňany, rozc.Třebsín“, která je na znamení. Přejdeme silnici a vedeni žlutou turistickou značkou se vydáme po polní cestě směrem ke Smetanově vyhlídce. Po 300 metrech na okraji osady „V Zahrádkách“ nás směrovky navedou doprava na polní pěšinu, po které se dostaneme až na Smetanovu vyhlídku.

Smetanova vyhlídka nám nabízí krásné pohledy do údolí Vltavy – na vodní nádrž Štěchovice a na protějším břehu na proslulou osadu Ztracenka, kudy prochází nejstarší turistická stezka u nás – Svatojánské proudy. Smetanova vyhlídka je zabezpečena zábradlím.

Vrátíme se do osady „V Zahrádkách“ a pokračujeme po žluté turistické značce, které se budeme držet po celou dobu výletu. Po luční, posléze po lesní pěšině strměji klesáme do údolí Krňanského potoka, odkud protilehlým úbočím nabereme zpět výšku. Napojíme se na širokou lesní cestu, po níž již stoupáme pozvolněji. Po opuštění lesa se nám po levé straně začne otevírat pohled na obec Krňany. Asi po 600 metrech odbočíme vpravo na luční pěšinu, po níž do mírného kopce dojdeme k lesu (tento úsek včetně odbočky je velmi špatně značený). V lese se už zorientujeme dle žlutých turistických značek, které nás zavedou až na vyhlídku Máj.

Vyhlídka Máj se nalézá nad Bílými skálami. Poskytuje pohled na hluboký skalnatý kaňon ve tvaru podkovy. Výhled je částečně omezen stromy. Odvážnější turisté proto slézají po skalnatém terénu do nižších míst, odkud je rozhled otevřenější. Pohyb na této vyhlídce vyžaduje větší opatrnost, není ohrazena zábradlím. Z vyhlídky Máj už nás čeká pouze sestup do obce Teletín, kde máme zaparkovaný vůz.

Poznámka: Ti, kteří se nechtějí vázat na autobusové spojení, které má dlouhé intervaly, mohou zvolit jako výchozí bod výletu buď obec Třebsín nebo obec Teletín a zpět k autu se vrátit po stejné trase.

 

S terénním kočárkem

Kvůli úseku přes Krňanský potok se výše popsaná trasa nedá celá projet s kočárkem. Přesto se na obě vyhlídky s terénním kočárkem lze dostat. Musíme jen popojet autem z jedné obce do druhé. Výchozím místem pro vyhlídku Máj je obec Teletín, pro Smetanovu vyhlídku obec Třebsín.

URL odkaz na článek

www.vylety-zabava.cz/tipy-na-vylet/okoli-prahy/2070-prochazka-na-smetanovu-vyhlidku-a-vyhlidku-maj-v-povltavi