Výlety s dětmi

Cyklovýlet údolím Bystřice u Olomouce

Výlety s dětmi

Cyklovýlet údolím Bystřice u Olomouce

Cyklovýlet údolím Bystřice u Olomouce
  • Trasa výletu: 2 varianty tras - 1. vlakem z Olomouce do Domašova nad Bystřicí, na kole přes Hrubou Vodu, Hlubočky, Mariánské Údolí a Velkou Bystřici zpět do Olomouce; 2. s cyklovozíkem: vlakem z Olomouce do Hrubé Vody, na kole zpět do Olomouce
  • Celková délka cyklotrasy: 33 km (v jednom směru); 20 km (zkrácená varianta s cyklovozíkem)
  • Terén: rovinatý až mírně kopcovitý
  • Vhodné pro cyklovozíky: pouze z Hrubé Vody do Olomouce

Popis

Řeka Bystřice pramení v Nízkém Jeseníku a ze severovýchodní strany přitéká do krajského města Olomouc, kde se vlévá do Moravy. Pozoruhodný kaňon při dolním toku Bystřice kontrastuje rozlehlým nížinám v centrální Hané. Údolím vede železniční trať i cyklotrasa a v úseku mezi Domašovem nad Bystřicí a Hrubou Vodou také pěší naučná stezka. Pro dopravu k výchozímu bodu výletu využijeme vlak vyjíždějící z Olomouce. V případě, že chceme projet celou trasu, vystoupíme v Domašově nad Bystřicí. S menšími a měně zkušenými dětmi doporučujeme vystoupit v některé z dřívějších stanic, protože dále jsou již určité úseky náročnější.

Domašov nad Bystřicí – Hrubá Voda (13 km)

Tato nejkouzelnější ale zároveň i nejnáročnější část celého výletu z Domašova nad Bystřicí do Olomouce není vhodná pro nejmenší děti, jízda s cyklovozíkem bude také problematická. Doporučujeme horská kola. První 3 kilometry po modré turistické značce jsou pro kola nesjízdné, proto je nutné se po 500 metrech z centra obce odpojit od modré značky směrem doprava a držet se neznačené lesní cesty při pravém břehu Bystřice. Za Domašovem se projíždí kolem lomů, cesta je slušná, zpevněná, bez výraznějších stoupání.

Asi po 3 kilometrech se ocitneme na křižovatce s modrou turistickou značkou. Zde doporučujeme odbočku ke skále Malý Rabštýn. Zatočíme doleva (na modrou značku vedoucí z Domašova) a po 400 metrech jsme pod skálou. Kola zde necháme a vyjdeme asi 100 metrů na vyhlídku s pěkným pohledem do údolí. Skály tu využívají horolezci, a tak možná některého uvidíme.

Vrátíme se zpět na křižovatku cest a pokračujeme po modré turistické značce. Kousek za rozcestím u železniční zastávky Jívová se zároveň napojujeme na cyklotrasu 6108. Následně projíždíme kolem Magdalenského Mlýna a Panského Mlýna do Smilova, kde nás čeká kratší prudké stoupání. Později již převážně klesáme, cesta je štěrko-kamenitá. Krátce po zdolání strmého kopce je třeba zvýšené opatrnosti. Sjíždíme po užší cestě a po naší levici je strmé úbočí!

Na severním okraji Hrubé Vody začíná asfaltka, po které dojedeme k železniční stanici Hrubá Voda. V blízkosti nádraží se nachází Park sportu Hrubá Voda s bobovou dráhou, dětským hřištěm a občerstvením.

Hrubá Voda – Mariánské Údolí (9 km)

Z Hrubé Vody do Mariánského Údolí se převážně jede z mírného kopečka po vedlejší silnici. Protože je silnice slepá, je zde velmi malý provoz.

Po železniční stanici Hrubá Voda – zastávka vede značená cyklotrasa 6108, odtud dále je to cyklotrasa 6009. V Hlubočkách se cyklotrasa v délce 2 km odpojí od silnice a vede po asfaltové cyklostezce podél řeky.

Mariánské Údolí – Olomouc (11 km)

Tento úsek je téměř celý po cyklostezkách, případně vedlejších ulicích a je zcela po rovině, proto je vhodný i pro malé děti. Do Velké Bystřice je označeno jako cyklotrasa 6009, odtud až do Olomouce jako cyklotrasa 5. Část cyklostezky na okraji Olomouce (levý břeh) byla v létě roku 2015 ještě ve výstavbě. Projíždělo se po pěšině na opačném břehu řeky (po žluté turistické značce). Zajímavosti po cestě: zámek Velká Bystřice s informačním centrem, Pomník americkým letcům v Bystrovanech.

Přírodní rezervace Hrubovodské sutě

Přírodní rezervace Hrubovodské sutě byla vyhlášena v roce 2001 na ploše 92,59 ha. Přírodní rezervace se rozprostírá na svazích pravého břehu řeky Bystřice. Předmětem ochrany je geomorfologicky členitá oblast a přirozené lesní ekosystémy. Jedná se o suťové lesy a společenstva bučin a jedlobučin.

URL odkaz na článek

www.vylety-zabava.cz/cyklostezky-cyklotrasy-cyklovozik/hana/1949-cyklovylet-udolim-bystrice-u-olomouce