Výlety s dětmi

Velenice na Českolipsku a pozůstatky Velenického hradu

Výlety s dětmi

Velenice na Českolipsku a pozůstatky Velenického hradu

Velenice na Českolipsku a pozůstatky Velenického hradu
  • Trasa výletu: z Velenic na zříceninu hradu Velenice
  • Celková délka trasy: 4 km
  • Terén: rovinatý až mírně kopcovitý
  • Vhodné pro kočárky: terénní kočárky (místy horší terén)
  • Vhodné pro odrážedla a odstrkovadla: odrážedla

Popis

Obec Velenice v okrese Česká Lípa a její blízké okolí nabízí řadu pozoruhodností. I přesto, že většina cest nemá turistické značení a někdy k orientaci musí postačit pouze místní šipky a mapa, stojí tato turisticky méně známá lokalita k poznání.

Nejprve vystoupáme na vrch s pozůstatky Velenického hradu (tvrze) ze 14. století. Můžeme zvolit pozvolnější cestu lesem, která vede oklikou. Ze severovýchodního cípu Velenic zanedlouho dorazíme ke křižovatce cest, kde zabočíme o 180° doprava na žlutou turistickou značku a jdeme po hřebínku souběžně s předešlou cestou. Během naší procházky tu byl terén rozrytý po lesních strojích (r. 2015). S kvalitním sportovním kočárkem by se tento kratší úsek mohl zvládnout. Po chvíli jsme již na samotném konci hřebínku s pozůstatky Velenické tvrze. Dochovaly se terénní nerovnosti, zbytky čtyřhranné kamenné stavby a v pískovci vyhloubené sklepení. Po odlesnění vrcholu i k němu svažujících se strání se nabízí krásný výhled do údolí potoka Svitávky s roztroušenými chalupami i na okolní kopce. Zpět se vrátíme stejnou cestou.

Zajímavosti v okolí

V blízkosti Velenic můžeme navštívit skalní kapli Boží hrob. Nalézá se 400 metrů východně od Velenic u silnice do Brniště. Je dílem statkáře a lidového umělce Schilleho z Velenic, který ji vytesal do pískovcové skály spolu s výzdobou v podobě plastik a reliéfů v letech 1710 – 11. Zpočátku skalní kaple nahrazovala kostel, který byl ve Velenicích postaven až v roce 1735. Později se stala poutním místem. Po 2. světové válce, kdy byla kaple volně přístupná, byla poničena a rozkradena výzdoba. Po rekonstrukci na náklady obce Velenice v roce 2002 byly vnitřní prostory zabezpečeny mřížemi, přes něž je možné nahlédnout dovnitř. Skalní kaple Boží hrob se skládá ze tří místností, z nichž prostřední vstupní disponuje oltářem se schránkou pro uložení Kristova těla. V postranních místnostech jsou vytesány reliéfy znázorňující cyklus Kristova utrpení.

Pokud popojedeme směrem na Svitavu, můžeme také navštívit Velenické a Tiché údolí se zajímavými uměle vytvořenými jeskyněmi.

URL odkaz na článek

www.vylety-zabava.cz/tipy-na-vylet/ceskolipsko-a-machuv-kraj/1857-velenice-na-ceskolipsku-a-pozustatky-velenickeho-hradu