Výlety s dětmi

K Novému Hrádku v Krčském lese

Výlety s dětmi

K Novému Hrádku v Krčském lese

K Novému Hrádku v Krčském lese
  • Trasa výletu: dvě varianty:bez kočárku-okruh z H. Kunratic přes Nový Hrádek a Dolnomlýnský rybník; pro kočárky-pouze z Horních Kunratic na Nový Hrádek a zpět
  • Celková délka trasy: 2 km
  • Terén: rovinatý; zčásti kopcovitý (okružní trasa bez kočárku)
  • Vhodné pro kočárky: ano (pouze první úsek na Nový Hrádek a zpět)
  • Vhodné pro odrážedla a odstrkovadla: ano (pouze první úsek na Nový Hrádek a zpět)

Popis

Příjemnou procházku v přírodě na území Prahy se zajímavým turistickým cílem nám umožní Krčský (Kunratický) les. Délka trasy není dlouhá, a tak ji zvládnou i menší děti.

Podél cesty ke zřícenině hradu Nový Hrádek jsou umístěny informační panely, na kterých se dozvíme, jakým způsobem byl královský hrad obléhán a dobyt vojsky husitských Pražanů. Dočteme se také, jak kdysi vypadala krajina v okolí hradu, jací tu žili živočichové, o historii hradu a zhlédneme i podobu tehdejší stavby.

Na výlet je možné se za sucha vydat s jakýmkoli kočárkem. Cesta je lesní zpevněná po rovině, po ní bez problémů dojedeme s kočárkem až k Novému Hrádku. Zpět se vrátíme toutéž cestou.

Pokud jsme na výletě bez kočárku, můžeme zvolit okružní trasu přes malebné údolí Kunratického potoka.

TRASA VÝLETU

Jako výchozí bod výletu jsme si určili ulici Na Lhotech na východním okraji lesa v Horních Kunraticích. Napojíme se na modrou turistickou značku. Po chvíli po levé straně míjíme rybníček s lavičkou. Za dětským hřištěm je první zastavení, kde v roce 1420-21 začínal obléhací tábor vojsk husitských Pražanů, kteří usilovali o dobytí královského hradu, což se jim po necelém měsíci podařilo. Na ploše o velikosti 3,5 ha se nalézají historicky významné terénní pozůstatky obléhacích prací v podobě zemních valů a prohlubní po husitských příbytcích. O kousek dále si všimneme pozůstatků několikrát zalomeného zákopu, kterým se útočníci dostávali blíže k hradu.

Dorazíme k dřevěnému mostu, který byl v roce 2013 zbudován nad původním hradním příkopem. Přejdeme jej a již stojíme u volně přístupné zříceniny hradu Nový Hrádek.

Návrat od Nového Hrádku v rámci okruhu

Po prohlídce zříceniny sestoupáme (stále po modré turistické značce) úzkou lesní cestou na cyklotrasu v údolí Kunratického potoka, která vede souběžně se žlutou turistickou značkou. Odbočíme na ní doleva a po cca 300 metrech dorazíme k Dolnomlýnskému rybníku. Od něho se kousek vrátíme a po strmé turisticky neznačené kamenité cestě vystoupáme na výchozí místo celého okruhu.

URL odkaz na článek

www.vylety-zabava.cz/tipy-na-vylet/praha/1828-pesi-okruh-pres-novy-hradek-v-krcskem-lese