Výlety s dětmi

Propast Macocha a vyhlídka Koňský spád

Výlety s dětmi

Propast Macocha a vyhlídka Koňský spád

Propast Macocha a vyhlídka Koňský spád
  • Trasa výletu: od parkoviště k propasti Macocha a na vyhlídku Koňský spád
  • Celková délka trasy: 3 km
  • Terén: v první části kopcovitý (schody), pak rovinatý
  • Vhodné pro kočárky: ne
  • Vhodné pro odrážedla a odstrkovadla: ne

Popis

Na parkoviště nalézajícího se v blízkosti propasti Macocha se dostaneme příjezdovou silnicí od Vilémovic, vzdálených 10 kilometrů východně od Blanska. Výlet je nenáročný, pouze v úvodní části překonáme několik desítek schodů.

Na hraně příkré stěny propasti je umístěn vyhlídkový Horní můstek, odkud se můžeme podívat do nitra průrvy, jejíž hloubka činí 138,7 metrů po hladinu Dolního jezírka a cca 190 metrů po jeho dno. Od vyhlídky vpravo se nachází členitá skaliska Desatera, pod nimiž vyčnívá grandiózní převis Klenby a pod ním vede trasa prohlídky Punkevních jeskyní. Z Horního můstku je vidět pouze Horní jezírko. Dolní jezírko je skryté mezi skalisky. Obě jezírka jsou tvořena řekou Punkvou, která dnem propasti protéká a dále ústí do Punkevních jeskyní.

Po žluté turistické značce klesneme ke druhé vyhlídce – Dolnímu můstku, který se nalézá nad spodní částí propasti, odkud si dobře prohlédneme její dno. Vede sem betonové schodiště. Vrátíme se k rozcestí Macocha – dolní můstek a pokračujeme vpravo po žluté turistické značce. Příjemnou procházkou po lesní cestě se vydáme k vyhlídce Koňský spád, ze které se nám otevře pohled do údolí Pustého žlebu.

Možnost občerstvení je v chatě Macocha u horní vyhlídky a v přilehlých stáncích.

Pokud bychom chtěli navštívit Punkevní jeskyně, můžeme k nim od Macochy sestoupit po modré turistické značce. Lze využít též kabinovou lanovku, hlavně rodiny s malými dětmi se tím vyhnou stoupání při zpáteční cestě.

URL odkaz na článek

www.vylety-zabava.cz/tipy-na-vylet/moravsky-kras/1719-propast-macocha-a-vyhlidka-konsky-spad