Výlety s dětmi

Josefovským údolím u Adamova

Výlety s dětmi

Josefovským údolím u Adamova

Josefovským údolím u Adamova
  • Trasa výletu: z Adamova Josefovským údolím kolem Staré huti v Josefově, k jeskyním Jáchymka, Býčí skála a Kostelík; možnost návratu autobusem
  • Celková délka trasy: 11 km (zpět po stejné cestě), 6 km (při návratu autobusem)
  • Terén: rovinatý, zčásti kopcovitý
  • Vhodné pro kočárky: ne
  • Vhodné pro odrážedla a odstrkovadla: ne

Popis

Při putování malebnou krajinou Moravského krasu můžeme zavítat do Josefovského údolí, které nám nabídne mnoho turistických zajímavostí jako Starou huť v osadě Josefov s expozicí železářství, NS Josefovské údolí, jeskyni Jáchymka, vývěry Jedovnického potoka, NPR Býčí skála a jeskyni Kostelík. Trasa výletu vede převážně po úzkých lesních pěšinách při toku Křtinského potoka (místy i v příkrém svahu nad potokem), proto není vhodná pro kočárky.

Z Adamova do osady Josefov

Výlet zahájíme v Adamově u vlakové stanice Adamov – zastávka, zaparkovat je možné na přilehlém parkovišti. Vydáme se po modré turistické značce a zároveň naučné stezce Josefovské údolí (zpočátku souběžně se žlutou turistickou značkou). Nejdříve procházíme ulicí Plotní, následně po vedlejší silnici opouštíme Adamov. Na rozcestí Josefovské údolí se žlutá tur. značka odpojuje a po cca 150 metrech vedeni modrou tur. značkou opustíme silnici. Zabočíme z ní doprava a přejdeme Křtinský potok, po jeho levém břehu směřujeme do osady Josefov (jdeme proti proudu, takže potok máme po levé ruce). Lesní cesta postupně po příkré stráni stoupá nad potok a následně klesá. Později vede zase po rovině v blízkosti toku Křtinského potoka.

Stará huť u Adamova

Po 3 kilometrech chůze z Adamova se dostaneme k můstku v Josefově, můžeme přejít na druhou stranu potoka a po překročení silnice si prohlédneme pozoruhodnou technickou památkuStarou huť (zvanou též Františčina huť) založenou počátkem 18. století rodem Lichtenštejnů. Nalézá se tu technické muzeum s expozicí železářství spadající pod správu Technického muzea Brno.

V areálu Staré huti se konají experimentální a ukázkové tavby železa na replikách slovanských pecí. Kromě několika různých železářských pecí tu je k vidění kovárna, obytná budova, slovanská svatyně, chlebová pec, vápenná pec či pec k vypalování keramiky. Experimentální činnost se zaměřuje na průmyslovou archeologii a provádí ji sdružení kruhu přátel Technického muzea v Brně (tzv. spolek Františka).

Lesní bar, budova Švýcárny, sklípek U Modré paní a jeskyně Jáchymka 

Po projití hutnického komplexu se vrátíme zpět na levý břeh Křtinského potoka, kde narazíme na lesní bar. Po případném odpočinku a posilnění pokračujeme dále v cestě. Za lesním barem záhy po levé straně míjíme původní hutní hostinec postavený v alpském stylu, tzv. Švýcárnu. Vpravo od cesty se nachází zrenovovaný portál starého sklípku "U Modré paní", který dříve náležel ke Švýcárně. Zanedlouho dojdeme k jeskyni Jáchymka, která byla osídlena dle archeologických nálezů již v pravěku. Jméno získala po poustevníkovi Joachimovi, který ji obýval v 19. století. K jejímu prozkoumání je zapotřebí si vzít s sebou baterku.

Jeskyně Býčí skála a Kostelík

Po chvíli narazíme na můstek, po němž přejdeme na druhý břeh Křtinského potoka a od něho se vzdalujeme směrem k silnici na rozcestí Býčí skála. Naproti za silnicí stojí k povšimnutí vývěry Jedovnického potoka. Pokud se vydáme po silnici doprava, po 100 metrech se ocitneme na rozcestí Býčí skála – jeskyně, kde se nalézá NPR Býčí skála (zde naučná stezka Josefovské údolí končí). Tato jeskyně je známá Wankelovým objevem tzv. Halštatského pohřbu a také nálezem bronzové sošky býčka, podle něhož obdržela svůj název. Ve vybraných dnech v roce probíhají v jeskyni Býčí skála prohlídky, které bez problémů zvládnou i děti.

Po cca 300 metrech stále v doprovodu modré turistické značky staneme před jeskyní Kostelík. Dříve byla průtokovou jeskyní Křtinského potoka, který v současné době vyvěrá níže v údolí. Výlet v těchto místech ukončíme. Vrátit se můžeme po stejné trase nebo je možné ke zpáteční cestě zvolit autobusové spojení. Autobusová zastávka se nachází u silnice (od rozcestí Býčí skála - jeskyně vzdálená 200 metrů ve směru do Adamova).

URL odkaz na článek

www.vylety-zabava.cz/tipy-na-vylet/moravsky-kras/1711-josefovskym-udolim-u-adamova