Výlety s dětmi

Kalich - krásné výhledy a pozůstatky jediného sídelního hradu Jana Žižky

Výlety s dětmi

Kalich - krásné výhledy a pozůstatky jediného sídelního hradu Jana Žižky

Kalich - krásné výhledy a pozůstatky jediného sídelního hradu Jana Žižky
  • Trasa výletu: okruh z Třebušína přes zříceninu hradu Kalich
  • Celková délka trasy: 4 km
  • Terén: kopcovitý
  • Vhodné pro kočárky: ne
  • Vhodné pro odrážedla a odstrkovadla: ne

Popis

Při výletu na protáhlý skalnatý kopec Kalich (536 m) nad obcí Třebušín v Českém středohoří se zbytky stejnojmenného hradu se v myšlenkách přeneseme do dob husitského hnutí. Kalich byl jediným sídelním hradem husitského vojevůdce Jana Žižky. Plnil funkci strategického opěrného bodu husitů a úspěšně odrážel útoky nepřátel. Svoji základnu zde Žižka vybudoval v roce 1421 a od roku 1422 se často nechával označovat jako Jan Žižka z Kalicha. Hradní nádvoří vymezovaly na severu a jihu skaliska nesoucí věže a zbývající delší strany vyplňovaly sypané hradby s kamennými plentami. V místech, kde se sbíhaly všechny přístupové cesty, bylo osazeno předsunuté opevnění. To se skládalo z polygonální bašty a koridoru souběžných hradeb spojených s jádrem hradu.

Postupné archeologické výzkumy dokládají, že Kalich byl v roce 1421 jakožto hradní opevnění evropským unikátem. Genialita stavby nespočívala pouze ve strategickém rozmístění, ale též v použití pružného materiálu. Žižka si však slávu svého osobního sídla příliš dlouho neužil. Zemřel roku 1424 a hrad připadl jeho sestře a bratrovi.

Vrch Kalich neodkrývá pouze dávnou historii, ale díky nedávnému odlesnění, otevírá moc pěkné pohledy do okolní krajiny.

Trasa

Výchozím bodem okružního výletu přes vrch Kalich může být náves v Třebušíně. Odtud se vydáme po žluté turistické značce severní částí obce, od hřbitova pak po vyšlapané pěšině na louce a zanedlouho vstoupíme do lesa. U přístřešku se dáme po žluté doprava a na následujícím rozcestí „Kalich – zřícenina, odbočka“ taktéž doprava.

Po vyjití z lesa zprvu procházíme místy tehdejší první brány kolem terénní hradby se zbytky vysunutého opevnění. O pár metrů výše projdeme údajně čtvrtou částečně zachovalou branou na hradní nádvoří. Tady se dochovaly zbytky obvodového opevnění, do skály vyhloubený sklep, základy obytné věže, studna (či cisterna), zahloubení po budovách a ostatní drobné pozůstatky. Jednotlivé části hradu jsou tu popsány.

Vrch nabízí také krásnou podívanou do okolní kopcovité krajiny Českého středohoří. Například můžeme vidět pod sebou obec Třebušín, za níž se v dáli táhne Labská nížina. Kalich poskytuje také pohled na obec Řepčice a protilehlý kopec Panna s kdysi majestátným hradem a spoustu dalšího.

Sestoupíme po žluté zpět na rozcestí s odbočkou na hrad. Tam zahneme doprava a klikatící se cestou se žlutým turistickým značením dorazíme na rozcestí „Třebušín – pod Kalichem“, kde se po zelené turistické značce dáme doprava a míříme do centra obce.

URL odkaz na článek

www.vylety-zabava.cz/tipy-na-vylet/ceske-stredohori/15030-kalich-krasne-vyhledy-a-pozustatky-jedineho-sidelniho-hradu-jana-zizky