Výlety s dětmi

Kachlová kamna v jižních Čechách

Výlety s dětmi

Kachlová kamna v jižních Čechách

Kachlová kamna v jižních Čechách
  • Datum: od 1.4.2022 do 31.10.2022
  • Místo: Nové Hrady - hrad
  • Adresa: Nové Hrady, okres Čes.Budějovice, Česká republika

Popis

Výstava o technologii výroby, historii architektury a dekorování kachlových kamen od středověku do počátku 20. stol.

Uzavřená otopná zařízení se stávala ideálním způsobem vytápění a zdrojem rovnoměrného sálavého tepla nejen na hradech, ale postupně i ve městech a na vesnicích již od 12. století. Během následujících osmi staletí se proměňovala v objekty uměleckého ztvárnění a reprezentace. Jejich architektura i výtvarné řešení podléhaly dobové estetice.

Tato výstava se pokouší představit základní poznatky o architektuře a výzdobě kamenvýrobě kachlůvýtvarném i technickém řešeníslohovém ztvárněnío stavbě kamen a dekoračních technikách a glazurách od konce 16. do první poloviny 20. století. Ve zkratce výstava přináší i poznatky o restaurování kachlových kamen a nechává nahlédnout do bohatství tvarů a barev historických kachlových kamen v interiérech jihočeských hradů a zámků.

Fenomén kachlových kamen přitahuje stále více odbornou ale i laickou veřejnost. Výstava Kachlová kamna v jižních Čechách je jakýmsi základním vstupem do této problematiky. Současně s výstavou vychází z rukou téhož autorského týmu kniha, která otevírá mnohá dosud nezpracovaná témata z historie i technologie kamnářství v jižních Čechách a snaží se tak podnítit další výzkumy na plodném rozhraní společenských a technických oborů.

 

URL odkaz na článek

www.vylety-zabava.cz/akce-pro-deti/jizni-cechy/ceske-budejovice/14903-kachlova-kamna-v-jiznich-cechach-14138