Výlety s dětmi

Soubor lidových staveb v Rymicích u Holešova

Výlety s dětmi

Soubor lidových staveb v Rymicích u Holešova

Soubor lidových staveb v Rymicích u Holešova
  • Druh zábavy: skanzen, větrný mlýn, expozice prezentující způsob bydlení, hospodaření a vesnická řemesla
  • Doporučený věk dětí: 4+
  • Adresa: Rymice 104, Rymice u Holešova, Česká republika

Popis

Život lidu v dávných dobách, jeho způsob bydlení, hospodaření a vesnická řemesla nám přiblíží památky lidové architektury v Rymicích a samostatná část obce – rezervace Hejnice.

U silnice do Holešova v bývalé panské kovárně je kancelář průvodkyně muzea a zázemí pro návštěvníky. Během prohlídky nahlédneme například do zemědělské usedlosti, dílny sedláře nebo obecní kovárny. V domě „u Vymětalů“ se nalézá obnovená „černá kuchyně“, kde na zahradě stojí zrekonstruovaný větrný mlýn z nedalekých Bořenic. Přineseme si odtud zajímavý poznatek, na jakém principu větrný mlýn funguje.

V rymické tvrzi se pomocí exponátů dozvíme něco o duchovní a sociální kultuře hanáckého lidu, prohlédneme si expozici představující oblast Holešovska od doby pravěké až po dějiny obce Rymice a také expozici o historii větrných mlýnů. V obci Hejnice „Na Potůčkovém“ jsou vystavena vybavení k praní prádla od necek s valchou k prvním kolébkovým pračkám.

Soubor lidových staveb v Rymicích je ve správě Muzea Kroměřížska.

Během konání kulturních akcí v Rymicích po areálu lidových staveb jezdí zdarma silniční vláček.

URL odkaz na článek

www.vylety-zabava.cz/muzea-vystavy-atrakce/stredni-morava/1379-soubor-lidovych-staveb-v-rymicich-u-holesova