Výlety s dětmi

Výlet přes skalní město Drábovna a skalní hrady Frýdštejn a Vranov - Pantheon

Výlety s dětmi

Výlet přes skalní město Drábovna a skalní hrady Frýdštejn a Vranov - Pantheon

Výlet přes skalní město Drábovna a skalní hrady Frýdštejn a Vranov - Pantheon
  • Trasa výletu: z Dolánek přes skalní město Drábovna, zříceniny hradů Frýdštejn a Vranov - Pantheon do Malé Skály, návrat vlakem
  • Celková délka trasy: 12 km
  • Terén: středně kopcovitý
  • Vhodné pro kočárky: ne
  • Vhodné pro odrážedla a odstrkovadla: ne

Popis

Námi doporučený celodenní výlet v severní části CHKO Český ráj jistě zaujme pestrostí turistických zajímavostí. Zvlněná krajina s pískovcovými útvary se tu snoubí s dávnou historií, kdy se nad údolím řeky Jizery zakládaly strážní hrady a panství mocných rodů. Zaniklou slávu skalních hradů nám připomínají zříceniny, u nichž se zachovala jen část toho, co bylo postaveno z kamene či vyhloubeno ve skalách, zbytek stavebního materiálu totiž tvořilo dřevo.

Zavítáme do skalního městečka Drábovna a brány do minulosti nám otevřou skalní hrady Frýdštejn a Vranov - Pantheon. Celý výlet je navíc okořeněn krásnými výhledy do krajiny. Závěr výletu si zpestříme krátkou jízdou vlakem z Malé Skály do Dolánek. Pěknou tečku za dnešním pochodem si můžeme udělat v Dolánkách návštěvou Dlaskova statku s ukázkou lidové architektury či Domu přírody Českého ráje s interaktivní výstavou, které najdeme hned u vlakového nádraží a zpoplatněného parkoviště.

Do skalního městečka Drábovna

Výlet zahájíme na zpoplatněném parkovišti v Dolánkách u Turnova (vedle Dlaskova statku). Další možnost parkování je o cca 400 metrů výše v obci Bukovina, kudy prochází i naše trasa výletu. Po celou dobu se budeme držet červené turistické značky a až do obce Malá Skála, kde pěší trasa končí, půjdeme po takzvané Zlaté stezce Českého ráje.

Po opuštění posledních domů v obci Bukovina se vypravíme ovocným stromořadím, odkud je pěkný pohled na zámek Hrubý Rohozec v Turnově. Na rozcestí u sochy sv. Jana Nepomuckého se stočíme doprava do lesa. Pohodlná cesta nás zavede k hlavní silnici č. 10. S opatrností ji přejdeme na druhou stranu a po cca 100 metrech chůze po krajnici vozovky dorazíme na rozcestí Záborčí – bus. Tady se dáme doleva po asfaltové cestě.

Projdeme otevřenou krajinou kolem chatové oblasti, v lese odbočíme doleva a postupně vystoupáme do malého skalního města Drábovna. Hned v úvodu nás na první pohled upoutají skalní okna a tunýlky, které možná budou lákat děti k prolézání a zkoumání. Zanedlouho si po pravé straně všimneme odbočky na Jizerskou vyhlídku, z níž je vidět do údolí řeky Jizery, zleva shlédneme Suché skály, na protější straně údolí jsou masivy Besedických skal a za nimi vrch Kozákov. Vpravo se nabízí pohled na symbol Českého ráje - hrad Trosky.

Z následného rozcestí s přístřeškem vede odbočka do míst zaniklého středověkého hrádku, který měl za úkol střežit starou obchodní stezku v údolí Jizery. Dle archeologických nálezů však byly zdejší převisy a jeskyně osídleny už mnohem dříve, a to v mladší době kamenné. Po vyjití schodů vytesaných ve skále a vyšplhání po menším žebříku se dostaneme na skalní plošinu, kde stával hrádek. Jsou tu patrné otvory, jež sloužily k upevnění trámů. Vrátíme se na rozcestí s přístřeškem a pokračujeme po turistické značce skalním městečkem.

Od Drábovny ke skalnímu hradu Frýdštejn     

Za skalním městem Drábovna se v lese po naší pravici nalézá vyhlídka, odkud vidíme Suché skály, skalní hrady Vranov - Pantheon a Frýdštejn. Odbočka není turisticky značena, proto ji můžeme snadno přehlédnout, je dobré se orientovat dle mapy.

Poté po červené dorazíme na asfaltovou silničku. Na ní zabočíme doleva a procházíme obcí Voděrady. Vystoupáme na pahorek mezi poli, lukami a ovocnými sady zvaný Chocholka, na kterém se dle historicky nepodložených písemností kdysi nalézala obecní šibenice. Zbývá sejít do obce Frýdštejn a při tom se můžeme těšit krásným pohledem na stejnojmenný skalní hrad. K němu vede od rozcestí u kapličky po asfaltové silničce červená a modrá turistická značka. Prohlídka je bez průvodce, zpoplatněna a děti do šesti let mají vstup zdarma. Při obchůzce hradem Frýdštejnem je možné vystoupat na oválnou věž, která slouží jako rozhledna. Na hradě se dochovalo množství vyhloubených skalních světniček a sklepů. (Nejen) děti bude zajímat, že skalní hrad Frýdštejn si zahrál v pohádce O princezně Jasněnce a létajícím ševci.

Od skalního hradu Frýdštejn na skalní hrad Vranov - Pantheon

Trasa od zříceniny Frýdštejn pokračuje po skalnatém Vranovském hřebeni stále v doprovodu červené turistické značky. Po zhruba dvou kilometrech dorazíme ke zřícenině středověkého hradu Vranov - Pantheon, která se vypíná na prudkém útesu nad obcí Malá Skála. Vzhledem k tomu, že většina obytných budov byla dřevěná, dochovalo se jen pár vykopaných skalních místností, sklepů a skromné zbytky zdiva.

V 19. století majitel maloskalského panství František Zachariáš Römisch areál zpustlého hradu romanticky upravil. Vybudoval vyhlídku a letohrádek v podobě kaple a v prostorách hradu umístil pomníky, pamětní desky, nápisy, letopočty a urny zasvěcené bájným a historickým osobnostem a událostem.

Po zaplacení vstupného dostaneme tištěný text a pohybujeme se po značeném okruhu dle šipek. Z vyhlídek máme pěkný rozhled na Malou Skálu, řeku Jizeru, vrch Sokol, Suché skály i zříceninu Frýdštejn. Obzvlášť okouzlující rozhled poskytuje nejvyšší skála s křížem, kde se svého času vyjímala dřevěná strážní věž. Vedou sem strmé skalní schody a je potřeba větší opatrnosti!

Ze skalního hradu Vranov - Pantheon do Malé Skály na vlakové nádraží

Po projití zříceniny Vranov - Pantheon sestoupáme do obce Malá Skála. Cestou si lze udělat asi 150 metrů dlouhou odbočku na skalní vyhlídku Zahrádka s pěkným pohledem na Malou Skálu a okolí, kam nás nasměruje značka červené vrcholové odbočky. Na trase výletu na okraji obce u hlavní silnice se nabízí možnost občerstvení v místní pizzerii či cukrárně. Po případném posilnění přejdeme hlavní silnici a most přes řeku Jizeru a stále po červené pokračujeme po pravém břehu řeky. Míjíme areál Žluté plovárny, následně jez na řece a obydlenou částí obce se dostaneme ke kapličce s rozcestníkem. Tam se napojíme na žlutou turistickou značku, která nás dovede k vlakovému nádraží.

Cesta vlakem do Dolánek a návštěva muzeí v Dolánkách

Z vlakového nádraží v Malé Skále se dopravíme do Dolánek. Po vystoupení z vlaku lze navštívit Dlaskův statek či Dům přírody Českého ráje poblíž vlakové zastávky. Potom se přesuneme k autu na zpoplatněném parkovišti. Ti, kdo zvolili parkování v Bukovině, na samotný závěr vyšlápnou asi 400 metrů do kopce.

URL odkaz na článek

www.vylety-zabava.cz/tipy-na-vylet/cesky-raj/11011-vylet-pres-skalni-mesto-drabovnu-a-skalni-hrady-frydstejn-a-vranov-pantheon